Công ty Than Cọc Sáu: Trang bị 7.248 khẩu trang cho người lao động
20/03/2020

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang ghi nhận sự nỗ lực của các tổ chức chính trị và sự đồng thuận của toàn thể CBCNV nhằm không để dịch bệnh phát sinh. Nhiều biện pháp quyết liệt và hiệu quả đã được triển khai, Công ty Than Cọc Sáu đang tổ chức cấp phát 7.248 chiếc khẩu trang đến tận tay CBCNV và người lao động. Việc cấp phát khẩu trang không chỉ là chủ trương, việc làm nhân văn ý nghĩa, mà còn là thông điệp hiệu quả để mỗi người dân tăng cường nhận thức và tự chủ động trong việc phòng dịch.

Công ty Than Cọc Sáu hiện có 2.416 cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc trong điều kiện làm việc đặc thù. Do vậy, việc bảo vệ sức khỏe người lao động trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là rất cần thiết. Trong 2 ngày (16-17/3/2020),Công ty đồng loạt triển khai phát khẩu trang cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Tổng số khẩu trang vải được cấp phát đồng loạt cho cán bộ, công nhân viên của Công ty là 7.248 chiếc, mỗi người ba chiếc

Không chỉ lan tỏa thông điệp để cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, gia đình và cộng đồng. Việc cấp phát khẩu trang vải để có thể tái sử dụng nhiều lần sẽ giúp giảm rác thải ra môi trường khi cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng khẩu trang y tế dùng một lần.

Với việc triển khai nghiêm túc, trách nhiệm các biện pháp phòng dịch, Ban Giám đốc công ty mong muốn tạo môi trường tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên, người lao động giúp họ vững tin lao động sản xuất, đồng thời góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

Một số hình ảnh cấp phát khẩu trang tại Than Cọc Sáu: 

 

 

Thu Hợp