Công đoàn Viên chức tỉnh: Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
20/05/2020

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội đảng các cấp, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh sôi nổi tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”.

  

Tọa đàm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” Công đoàn trường Đại học Hạ Long

Đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được triển khai trong tháng 5/2020, gắn với kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 1/5/2020); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020 với chủ đề “Năng suất lao động cao - Đảm bảo an toàn, thu nhập cho người lao động”. Tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Sinh hoạt chuyên đề, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các Công đoàn cơ sở lựa chọn nội dung phù hợp trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị như: tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về Bác thông qua các mẩu chuyện, bài nói, bài viết của Người, tập trung vào các đức tính về sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ.....; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tìm hiểu về quan điểm của Bác Hồ với tổ chức Công đoàn Việt Nam, Bác Hồ với nhân dân và công nhân vùng mỏ Quảng Ninh.

 

Đoàn viên Công đoàn Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, hưởng ứng Cuộc thi sưu tầm, giới thiệu về tư liệu, tài liệu, hiện vật về Bác Hồ để trưng bày tại phòng truyền thống.

 

Công đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức sinh hoạt chính trị bằng hình thức sân khấu hóa, các tiết mục văn nghệ, các đội thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” trong các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh, đã góp phần tích cực trong tuyên truyền, vận động, giáo dục mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của Bác Hồ, gắn chặt với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dương Đình Quân (Công đoàn Viên chức tỉnh)

Các tin khác đã đăng