Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành Y tế Quảng Ninh năm 2020”
21/05/2020

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Sáng ngày 20/5/2020 tại Hội trường Trụ sở Liên cơ quan Số 3 Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” ngành Y tế Quảng Ninh năm 2020.

  

Đ/c Hoàng Thị Hồng Phấn-Chủ tịch CĐN Y tế Quảng Ninh phát biểu, định hướng đề dẫn Hội thảo

Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường -UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn –Phó Bí thư Đảng bộ-Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; Chủ trì Hội thảo có đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, đ/c Nguyễn Thị Minh Phương –Phó Chủ tịch CĐN Y tế và hơn 80 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV- BCH, UBKT, Ban Nữ công các Công đoàn cơ sở trực thuộc và phối thuộc ngành Y tế Quảng Ninh về tham dự.

Tại Hội thảo các đồng chí đại biểu đã tham gia 13 ý kiến thuộc 12 nhóm lĩnh vực và 11 ý kiến tham gia bằng văn bản về Ban Tổ chức Hội thảo cơ bản tập trung vào các nội dung, như: (Phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà đàon viên, NLĐ quan tâm; tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức các hoạt động ở cơ sở xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát hoạt động CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS; đổi mới công tác cán bộ CĐCS, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch CĐCS và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; chú trọng kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác tài chính...)

 

Quang cảnh Hội thảo

Bên cạnh đó các đại biểu cũng tập trung phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác hoạt động công đoàn mà các đơn vị đã thực hiện và đem lại nhiều hiệu quả trong hoạt động công đoàn tại đơn vị mình đang công tác. Hội thảo cũng đã thảo luận, trình bày những nội dung xoay quanh việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như: Những điều kiện mà các thành viên trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần có để chất lượng hoạt động công đoàn ngày càng được nâng cao; Lãnh đạo các đơn vị cần tạo những điều kiện và hỗ trợ như thế nào để Ban Chấp hành công đoàn cơ sơ thực hiện tốt nhiệm vụ; Mối liên hệ giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và các thành viên là tổ trưởng tổ công đoàn tại đơn vị trong quá trình hoạt động. Và những kiến nghị của các Công đoàn cơ sở đối với Công đoàn ngành Y tế để góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Đ/c Đỗ Thị Ninh Hường Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Tham gia Hội thảo không chỉ có những cán bộ công đoàn mà còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn các đơn vị, những ý kiến đóng góp của các đồng chí như đ/c Trịnh Văn Mạnh Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thực sự rất thiết thực và có ích cho đội ngũ cán bộ công đoàn đang thực hiện nhiệm vụ trong tình hình xã hội mới hiện nay. Đồng chí chia sẻ: “Người làm công tác công đoàn phải thực sự là người có tâm, có tài và phải yêu thích nhiệm vụ mà mình đảm nhận, phải biết quan tâm đội ngũ công đoàn viên tại đơn vị của mình. Hoạt động công đoàn tại đơn vị chỉ thưc sự hiệu quả khi tất cả công đoàn viên tại đơn vị có sự gắn kết và cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ chung”. Bên cạnh đó, đồng chí cũng có những ý kiến chia sẻ kinh nghiệm “Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thì các thành viên trong Ban Chấp hành công đoàn cần ý thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình đảm nhận, phải nắm bắt các thông tin và có sự thống nhất chung, phải đảm bảo truyền tải đầy đủ các thông tin đến đội ngũ công đoàn viên trong cơ quan. Để làm được điều này cần có những hoạt động thiết thực, thu hút đội ngũ công đoàn viên tham gia thì các hoạt động mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện mới đạt hiệu quả cao nhất”. 

Tổng kết Hội thảo đồng chí Hoàng Thị Hồng Phân Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh có ý kiến chỉ đạo“Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở cần phải tiếp tục quan tâm đến những hoạt động công đoàn và của tổ công đoàn tại đơn vị; phải có sự phối hợp tốt với lãnh đạo và các tổ chức khác trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để các hoạt động công đoàn ngày một lan tỏa nhiều hơn và nâng cao uy tín của tổ chức công đoàn nhiều hơn;Chú trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, nhân viên Y tế trong thực thi công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện cải cách hành chính; Nâng cao vai trò của CĐCS trong thực hiện Quy chế dân chủ, chỉ đạo hoạt động ban thanh tra nhân dân có hiệu quả, giám sát việc thực hiện nghị quyết  Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm… góp phần phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong cơ quan, đơn vị.Quan tâm hơn đến công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở làm sao phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện làm việc và sinh hoạt của đoàn viên, CBCCVC,LĐ. Nội dung tuyên truyền phải từ thực tiễn nhu cầu của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là kiến thức về pháp luật lao động và công đoàn, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến CBCCVC,LĐ. Hình thức tuyên truyền phải đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các kênh thông tin trên Internet, khuyến khích các CĐCS mở, tạo tài khoản mạng xã hội để cập nhật thông tin tuyên truyền cũng như cập nhật thông tin từ đoàn viên, CBCCVC,LĐ …Từ đó nâng caochất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng được với nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn trong tình hình mới hiện nay. 

Phạm Duy (CĐN Y tế)

Các tin khác đã đăng