Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh: Sơ kết phong trào CBCCVC, LĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020”
29/06/2020

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh, ngày 26/6/2020 Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng kỳ họp thứ 11, khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh khóa XV; Các đồng chí Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh.

  

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đánh giá các kết quả đạt được, chưa đạt được, những nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh nhấn mạnh: Nhiệm vụ trước mắt của toàn ngành còn rất nhiều, mặc dù các chỉ tiêu đề ra 6 tháng đầu năm cơ bản chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu, kế hoạch vẫn chưa thực hiện được, như: Thành lập CĐCS, thu nộp tài chính lên cấp trên, ký kết tỏa thuận hợp tác với Doanh nghiệp thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”…Trong thời gian tới đ/c đề nghị các CĐCS ngành Y tế Quảng Ninh tập trung rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cụ thể cho các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác thu, trích, nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn, các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, tập trung quan tâm đến đời sống vật chất, tình tình của đoàn viên, người lao động; trú trọng công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Kế hoạch chỉ tiêu chung của toàn ngành Y tế Quảng Ninh./.

Phạm Duy (CĐN Y tế)