Đảng uỷ Công ty than Hạ Long - TKV kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ về tổ chức thực hiện công tác AT – VSLĐ
31/07/2020

Thực hiện Quyết định số 122-QĐ/ĐU ngày 15/7/2020, trong 02 ngày 23 và 24/7/2020, Đoàn kiểm tra Đảng uỷ Công ty đã triển khai kiểm tra chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ về tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động đối với 09 chi bộ sản xuất trong Công ty.

 

Đây là hình thức kiểm tra tương đối toàn diện, tập trung vào kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác AT-VSLĐ; chế độ chính sách về BHLĐ; thực hiện quy trình quy phạm; hệ thống sổ sách hồ sơ… nhằm chấn chỉnh kịp thời những vi phạm kỹ thuật cơ bản, vi phạm nội quy an toàn, quy trình vận hành thiết bị, quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp... công tác vệ sinh công nghiệp hệ thống đường lò, lò chợ, mặt bằng công nghiệp, nhà xưởng. Mặt khác, giúp cho các chi bộ kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, góp phần làm cho công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ từng bước đi vào nề nếp; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá phát biểu của các thành phần trong đoàn kiểm tra, đồng chí Bùi Đình Thanh Phó bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh đề nghị các Chi bộ tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, sức khỏe cho người lao động. Trên cơ sở đó thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ. Phân tích đánh giá những ưu điểm cần phát huy, những thiếu sót, tồn tại về công tác AT-VSLĐ để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn trong khoảng thời gian tiếp theo.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra cùng các Chi bộ Công ty, thống nhất thông qua nội dung biên bản kiểm tra và ghi nhận những ý kiến để đổi mới phát huy hơn nữa những mặt làm được trong thời gian tới nhằm hoàn thành nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020.

Hoàng Huy Du

Các tin khác đã đăng