Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020
09/11/2020

Nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, trong ngày 08/11/2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho 830 CBCNV Công ty. Đ/c Đỗ Văn Khánh - Phó Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tham gia giảng dạy.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Khánh đã tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Bộ Luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam hiện hành.

Trong đó, Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Đây là bộ luật có nhiều điểm tác động trực tiếp đến người lao động khi thực thi. Cụ thể hóa về quyền công đoàn và quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; các bên có thể lựa chọn linh hoạt về thử việc; tăng cường sự linh hoạt trong việc giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động; tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường; tăng cường tính linh hoạt, tự chủ của các bên trong quan hệ lao động về tiền lương thông qua đối thoại, thương lượng; linh hoạt, hài hòa hơn về thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình …

Giảng viên cũng đã truyền đạt, giới thiệu khái quát về những vấn đề trọng tâm, thay đổi cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Trong đó, Điều lệ có 11 chương, 34 điều, giảm 10 điều và tăng 1 chương so với Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI. Điều lệ mới quy định sửa đổi huy hiệu, mở rộng hình thức tập hợp khác người lao động...

Bằng cách truyền đạt thu hút qua những câu chuyện thực tế, gắn với những điểm quan trọng người lao động cần chú ý đến Bộ Luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khi thực thi, hội nghị tuyên truyền đã được toàn thể CBCNV lắng nghe. Qua đó, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền nhân dịp ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 thực sự cần thiết, bổ ích, thiết thực, để người lao động nắm rõ những thay đổi liên quan đến hoạt động, quyền lợi của mình. Không chỉ nâng cao nhận thức mà còn giúp đoàn viên, cán bộ công đoàn nâng cao năng lực trong tình hình mới.

Cẩm Thúy (Cty Tuyển than Cửa Ông)

Các tin khác đã đăng