Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh – Tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính sách đến với cán bộ đoàn viên, NLĐ
09/11/2020

Không khí khẩn trương việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, lĩnh vực quản lý Nhà nước các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành Xây dựng Quảng Ninh Quý 4 năm 2020 đang đặt ra những quyết tâm cùng với sự lỗ lực, cố gắng cao nhất, từ ban lãnh đạo các đơn vị, tới từng CBCNVC,NLĐ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm. Trong bối cảnh của tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước ta, trong khu vực và trên Thế giới.

Đối với Công đoàn ngành Xây dựng nói riêng ngoài các nhiệm vụ tuyên truyền vận động CBCNVC, LĐ thực hiện tốt các yêu cầu của Công đoàn cấp trên về các mặt công tác, việc chủ động phòng chống dịch bệnh Covid - 19, vận động quyên góp hỗ trợ nhân dân miền Trung bị thiên tai bão lũ thì nội dung công đoàn chủ động việc chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Lao động mới được sửa đổi bổ sung trong năm 2019, áp dụng từ ngày 01/01/2021; 07 nội dung chính trên tổng số 56 quy định mới sẽ đi vào đời sống CBCNVC,LĐ một cách khái quát là điều chỉnh các hành vi trong quan hệ lao động giữa 2 bên là đại diện NSDLĐ và NLĐ. 07 nội dung chính bao gồm: Tuổi nghỉ hưu, Làm thêm giờ, Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do; NSDLĐ có 02 quyền đơn phương được chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ; Tăng ngày nghỉ Quốc khánh, Điều chỉnh về phạm vi đối tượng áp dụng của Bộ luật lao động năm 2019, Bổ sung các hành vi bị cấm, Bổ sung hình thức của HĐLĐ.

 

CĐ Ngành XD tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến PL cho CNLĐ

Trên tinh thần đó, từ ngày 18/9/2020 Công đoàn Ngành đã tổ chức lớp tập huấn nội dung về phổ biến các quy định mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 cho các đồng chí là Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường Vụ, BCH,UBKT Công đoàn Ngành và CĐCS, mời mở rộng đại diện lãnh đạo NSDLĐ, cán bộ làm công tác tổ chức đại diện cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành cùng dự; Triển khai việc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng hứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “ Pháp luật với mọi người” trong dịp tháng 10. Cũng trong ngày 29/10/2020. 10 đồng chí là cán bộ CĐCS của 02 đơn vị đại diện cho khối CBCCVC tham dự Hội nghị Ngày pháp luật năm 2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, liên quan trực tiếp đến Luật Lao động năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Cũng trong tối ngày 30/10 tại Cung Văn hóa lao động Việt Nhật, đội chơi của ĐV, CBCNLĐ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã đại diện cho ngành Xây dựng tham dự Chương trình “ Sân chơi sau giờ thứ 8” đây là chương trình do LĐLĐ tỉnh tổ chức cho CBCNLĐ sau 8 giờ làm việc được chơi để tìm hiểu thêm các kiến thức pháp luật, đặc biệt là Luật lao động, Luật Công đoàn mới, bằng hình thức sân khấu hóa, người chơi được nhập vai, diễn suất kịch bản, các tình huống đặt ra như trên thực tế, trong các quan hệ lao động, trong chức năng, nhiệm vụ và kỹ năng của cán bộ làm công tác Công đoàn giai đoạn hiện nay.

 

Sân chơi “Sau giờ thứ 8”- phổ biến PL dưới hình thức sân khấu hóa

Với sự chủ động tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong thời gian gần đây của các cấp công đoàn nói chung. Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh đã tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhằm trang sắm cho CBCNVC người lao động trong Ngành những hiểu biết, kiến thức pháp luật cơ bản. Trong các quan hệ lao động, trong thực hiện Luật Lao động, Luật công đoàn sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện theo kịp với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, việc thực thi cam kết khi hội nhập quốc tế là việc làm cần thiết, tác động tích cực trong mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, trong việc làm, đời sống đời sống giai cấp công nhân của tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh. 

Hoàng Long (Công đoàn ngành Xây dựng)