LĐLĐ Hải Hà: Ký kết chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
07/04/2021

Chiều ngày 06/4/2021, tại công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị ký kết chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động các doanh nghiệp khu công nghiệp.

 

Đại diện các CĐCS tham gia chương trình ký kết

LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, với mục tiêu: (1) Phấn đấu ít nhất 75% công đoàn cơ sở ký kết và thực hiện Chương trình, đơn vị; (2) 100% các đồng chủ Chủ tịch CĐCS đều phài có sáng kiến đăng ký tham gia thực hiện trong lĩnh vực mình phụ trách. (3) Phấn đấu đến ngày 30/4/2021 có ít nhất 70 sáng kiến đăng ký thực hiện, trong đó có 10 sáng kiến tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng cấp trên cơ sở, 03 sáng kiến tiêu biểu xuất sắc được đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng.

Ngay trong buổi lễ phát động, đại diện lãnh đạo 12 công ty cùng với Chủ tịch CĐCS trong khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đã cùng nhau ký thống nhất ký Biên bản ghi nhớ hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế; thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, trách nhiệm và sự gắn bó đoàn viên, người lao động với người sử dụng lao động và phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.

Nguyễn Đức Hà (LĐLĐ huyện Hải Hà)

Các tin khác đã đăng