Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; Tập huấn nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
02/07/2021

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, LĐLĐ thành phố Hạ Long đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập huấn nâng cao chất lượng xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có trên 150 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc khối trường học, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Thái - Tiến sĩ, Phó trưởng khoa lý luận cơ sở Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Thị Huyền Thái - Tiến sĩ, Phó trưởng khoa lý luận cơ sở Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trực tiếp truyền đạt các nội dung của kết luận 01-KL/TW và và chuyên đề năm 2021 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Bắc – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố truyền đạt các kỹ năng nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ chuyên trách LĐLĐ thành phố đã phổ biến, tập huấn nâng cao kỹ năng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Các buổi tuyên truyền diễn ra trong điều kiện đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh Vovid-19.

Hội nghị lần này là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của LĐLĐ thành phố, qua các nội dung quán triệt tại Hội nghị, đã góp phần lan tỏa sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố về những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; vận dụng, liên hệ thực tế với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của bản thân và áp dụng linh hoạt, phù hợp đối với vị trí công tác; Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ các công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; đối thoại thương lượng tập thể, ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

 

Trần Anh Đức (LĐLĐ TP. Hạ Long)

Các tin khác đã đăng