Tuyên truyền, tư vấn pháp luật, huấn luyện an toàn VSLĐ cho cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên
14/07/2021

Trong 2 ngày 08 - 09/7/2021, tại Liên cơ quan số 3, thành phố Hạ Long, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật về lao động, an toàn VSLĐ và huấn luyện cho lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, mạng lưới An toàn vệ sinh viên về công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

 

Đ/c Nguyễn Đức Hoạt - UV BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị tuyên truyền phổ biến, tư vấn pháp luật, 105 cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức lao động của ngành đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Khánh - Phó Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động năm 2019 và giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến thực tiễn tại cơ sở.

Sau khi tuyên truyền, tư vấn pháp luật về Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, đ/c Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã hướng dẫn cán bộ công đoàn và CNVCLĐ vận dụng các chính sách, pháp luật tham gia xây dựng, chấm điểm, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; quy chế dân chủ cơ sở; nội quy lao động; hướng dẫn tham gia điều tra tai nạn lao động; xây dựng quy chế hoạt động, chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

 

Tại lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, các đại biểu Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên đã được Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh truyền đạt kiến thức và kỹ năng thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CNVCLĐ.  

 

Sau huấn luyện và hoàn thành bài kiểm tra, 75 An toàn vệ sinh viên được công nhận, cấp chứng chỉ An toàn vệ sinh lao động, đủ điều kiện để triển trai hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

 

Thời gian tới, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CNVCLĐ của ngành theo đúng các quy định của pháp luật.

Thái Hải (Công đoàn ngành GTVT)

Các tin khác đã đăng