Toạ đàm Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động CĐ tỉnh, TP khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới”.
16/07/2021

Trong 2 ngày từ 15 đến 16/7, Viện khoa học an toàn VSLĐ phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tiến hành khảo sát tại cơ sở và tổ chức Tọa đàm "Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động CĐ tỉnh, TP khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới”.

Chủ trì toạ đàm có đ/c Lê Cao Thắng, UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công đoàn; Đ/c Đỗ Cao Thượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh QN đồng chủ trì toạ đàm. Cùng dự có  đại diện của các Sở, ban, ngành, tổ chức CTXH tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, các CĐ ngành, CĐVC tỉnh , lãnh đạo quản lý, cán bộ CĐCS một số DN.

 

Toạ đàm tập trung làm rõ một số  nội dung : trao đổi, làm rõ đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động CĐ tỉnh, TP; CĐ của đơn vị hành chính, sự nghiệp; CĐ doanh nghiệp; CĐ ngành địa phương, CĐ KCN, KCX, CĐ Tổng Công ty…khi nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Làm rõ những bất cập, nguyên  nhân, tồn tại và hạn chế về mô hình tổ chức và hoạt động CĐVN; đánh giá cơ hội, thách thức của tổ chức CĐVN từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN khi nước ta tham gia các HĐTM tự do thế hệ mới.

Tin: Hải Linh, Ảnh: Bích Phượng (LĐLĐ tỉnh)

Các tin khác đã đăng