LĐLĐ thành phố Móng Cái: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động năm 2021.
26/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-LĐLĐ ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức tư vấn pháp luật lưu động năm 2021, vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Ban Chính sách Pháp luật Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật cho CNLĐ về các vấn đề có liên quan đến đời sống, sinh hoạt của công nhân lao động hiện nay.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu những nội dung cơ bản về: Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, Quyền và trách nhiệm của Công đoàn với công tác An toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề pháp lý chưa rõ, còn vướng mắc trong áp dụng và yêu cầu được tư vấn giải đáp. Hầu hết các câu hỏi do các doanh nghiệp và NLĐ đưa ra đều được giải đáp đầy đủ, rõ ràng, cụ thể, đáp ứng được mong đợi của các đại biểu tham dự.

 Đây được xem là một hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua hoạt động này, đã góp phần giúp các doanh nghiệp từng bước tiếp cận với thông tin và dịch vụ pháp lý thuận lợi hơn, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp cũng như CNLĐ; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ lao động hài hòa, tạo lập các điều kiện giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

 

Ty Luân (LĐLĐ Móng Cái)

Các tin khác đã đăng