LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã cán đích con số 3.500 sáng kiến
12/05/2022

Tính đến ngày 11/5/2022, đã có 3.500 sáng kiến của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh đăng nhập "Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó - sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" (Đạt 100% chỉ tiêu trước khi kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 31/5/2022. LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đóng góp ít nhất 10.180 sáng kiến.

 

Đoàn viên, người lao động tích cực đăng nhập sáng kiến hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó - sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh  sẽ ban hành kế hoạch truyền thông Chương trình “ 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó - sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm thúc đẩy công tác truyền thông thường xuyên hơn nữa về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “1 triệu sáng kiến”, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động cũng như sự ủng hộ, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động trong triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Lan tỏa các câu chuyện sáng kiến để thấy được sự đóng góp của tác giả và hiệu quả, giá trị xã hội của sáng kiến, từ đó thay đổi tư duy của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CCVCLĐ và cộng đồng xã hội về sáng kiến.

Thông qua “Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó - sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"   góp phần xây dựng niềm tự hào về sản phẩm mang trí tuệ của người lao động Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CCVCLĐ cả nước đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển chung của đất nước, kịp thời thích ứng với điều kiện bình thường mới.

Hải Linh (LĐLĐ tỉnh)

Các tin khác đã đăng