Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải: Công đoàn phải sâu sát hơn nữa với người lao động
06/05/2015

Nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động (1.5) và Tháng Công nhân năm 2015, trao đổi với Báo Lao Động, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải khẳng định, từng cấp CĐ phải sâu sát hơn với NLĐ, phải hiểu hơn hoàn cảnh của NLĐ để tạo ra một sự chia sẻ, một lối sống văn hóa của những người đồng nghiệp với nhau và để NLĐ luôn yên tâm khi có tổ chức CĐ ở bên cạnh. Phó Chủ tịch cho biết:

 

Nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động (1.5) và Tháng Công nhân năm 2015, trao đổi với Báo Lao Động, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải khẳng định, từng cấp CĐ phải sâu sát hơn với NLĐ, phải hiểu hơn hoàn cảnh của NLĐ để tạo ra một sự chia sẻ, một lối sống văn hóa của những người đồng nghiệp với nhau và để NLĐ luôn yên tâm khi có tổ chức CĐ ở bên cạnh. Phó Chủ tịch cho biết:

- Thời gian qua, hoạt động của tổ chức CĐ ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.

Thứ nhất: CĐ đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng chủ trương, chính sách pháp luật thể hiện được chức năng lớn của CĐ là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ và đạt được những kết quả quan trọng. Việc Quốc hội thông qua Luật CĐ sửa đổi 2012, Bộ luật LĐ 2012, Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản khác tạo điều kiện quan trọng để thực thi những chính sách theo hướng ngày càng chăm lo NLĐ tốt hơn. Gần đây, tổ chức CĐ căn cứ vào thực tế đời sống của NLĐ, kiên trì đề xuất với Hội đồng Tiền lương quốc gia nhằm cải thiện nâng cao dần thu nhập cho NLĐ; tham gia với Quốc hội để có sự điều chỉnh tiền lương cho NLĐ có mức lương thấp.

Thứ hai: Phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “LĐ giỏi - LĐ sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lan tỏa mạnh mẽ. Bằng ý thức trách nhiệm, tinh thần LĐ sáng tạo, khát vọng của thế hệ hôm nay về sự phồn vinh, thịnh vượng, các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân nở rộ với những giá trị làm lợi có ý nghĩa to lớn, khẳng định lực lượng LĐ có vai trò quan trọng và trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển KTXH. Đặc biệt là phong trào thi đua ở những công trình trọng điểm quốc gia đã hình thành khí thế LĐ tích cực, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa các công trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sử dụng hiệu quả đồng tiền của nhân dân.

Thứ ba: Hoạt động chăm lo cho NLĐ được các cấp CĐ tập trung thực hiện với nhiều hoạt động phong phú. Hiện nay, cuộc sống của NLĐ còn nhiều khó khăn, các cấp CĐ ý thức rõ trách nhiệm đại diện của mình và có nhiều nỗ lực trong việc xác định các yêu cầu bức thiết nhất, xây dựng các phương thức thực hiện nên mang lại kết quả chăm lo cho số lượng lớn NLĐ. Điển hình như chương trình Mái ấm CĐ năm 2014 bằng nhiều năm trước cộng lại; Tết Ất Mùi năm 2015 được bổ sung thêm chương trình Tết Sum vầy cho NLĐ ở KCN Thăng Long - Hà Nội, các cấp CĐ vừa được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, vừa tập trung chăm lo đối với NLĐ ở các DN có chủ bỏ trốn, nợ lương. Nhờ vậy góp phần tạo thêm niềm vui, hạnh phúc cho NLĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ tiếp tục có nhiều biện pháp thích hợp để kịp thời giải quyết các bức xúc của NLĐ, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội, góp phần tạo ra môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn, trên cơ sở đó huy động được nhiều nguồn lực góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thưa đồng chí, trong thời gian sắp tới, các cấp CĐ cần tập trung quan tâm đến những vấn đề gì? 

- Phải thực hiện thật tốt việc đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ trên cả 2 lĩnh vực chính: Từng cấp CĐ tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng để tổ chức và triển khai những thiết chế đã được Quốc hội cũng như Chính phủ ban hành; tập trung tham gia hoàn thiện các chính sách pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ ngày càng tốt hơn. Trước mắt, CĐ cần tập trung tham gia ý kiến đối với các dự án luật tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, nhất là các dự án luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ. Đồng thời, các cấp CĐ cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với những hình thức phù hợp để NLĐ nắm vững quyền lợi được luật pháp quy định, từng bước tạo điều kiện cho NLĐ có đủ khả năng chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Mặt khác, các cấp CĐ phải phát hiện cho được những đơn vị cố tình vi phạm quyền lợi hợp pháp của NLĐ để cùng ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia kiểm tra, giám sát, thanh tra như hiến pháp quy định; có dũng khí, sử dụng tốt các thiết chế của CĐ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. 

Nhiệm vụ trung tâm của các cấp CĐ là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu năm 2015, Tổng LĐLĐVN phải đạt được mốc 9,1 triệu đoàn viên CĐ. Nhiệm vụ này rất khó khăn nhưng sẽ là thực tiễn quan trọng để thực hiện mục tiêu năm 2016 là năm “Phát triển đoàn viên - thành lập CĐCS”, làm nền tảng đến hết nhiệm kỳ này đạt 10 triệu đoàn viên. Một vấn đề quan trọng của tổ chức CĐ là khẩn trương nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ CĐ theo hướng chuyên nghiệp hóa, nhất là cán bộ CĐ chuyên trách ở CĐCS và cán bộ CĐ cấp huyện trở lên. Những DN đủ điều kiện thì xúc tiến thành lập cán bộ chuyên trách CĐ, để làm sao vừa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, vừa phát triển đội ngũ cán bộ CĐ ngày càng vững mạnh và gần hơn với NLĐ. Tư duy của cán bộ CĐ phải là tư duy hành động, phải hướng mọi hoạt động về cơ sở, phục vụ cho cơ sở, vì đoàn viên, NLĐ.

Các cấp CĐ phải không ngừng đầu tư để có những hoạt động chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, tạo cơ hội cho NLĐ phát triển. Từng cấp CĐ phải sâu sát hơn với NLĐ, phải hiểu hơn hoàn cảnh của NLĐ, tạo ra một sự chia sẻ, tính cộng đồng trở thành một lối sống văn hóa của những người đồng nghiệp với nhau để chăm lo, để khi khó khăn họ yên tâm vì có tổ chức CĐ ở bên cạnh.

Thưa đồng chí, Tháng Công nhân năm nay có những điểm gì nổi bật và các cấp CĐ cần làm những gì để đạt được kết quả thiết thực nhất?

- Một việc làm mới mà Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp CĐ là thực hiện tốt mục tiêu “Ở đâu CN khó, ở đó có CĐ”. Mục tiêu này đã được đúc kết trong thực tiễn, được CĐ cấp huyện triển khai và có kết quả. Tổng LĐLĐVN mong muốn rằng, đối với những người khó khăn, tổ chức CĐ phải có trách nhiệm làm sao nắm cho chắc, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ và có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Trong tháng 2 vừa qua, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt về đề án học tập suốt đời dành cho CNLĐ, nhất là ở các KCN, KCX. Quyết định này đề cập rất tổng thể để phát triển được chất lượng của đội ngũ CN hiện đại, bao gồm nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chính trị, pháp luật, kỹ năng sống. Phương thức học tập suốt đời là phương thức rất phù hợp với CN. Đây là nội dung quan trọng cần được tập trung thực hiện từ tháng công nhân năm nay.

Trong Tháng Công nhân năm 2015, với chủ đề “CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm, đời sống của NLĐ”, Tổng LĐLĐVN vừa mong muốn, vừa nhận rõ trách nhiệm đồng hành phát triển bền vững DN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hiện nay, sự tồn tại và phát triển của DN do nhiều yếu tố, trong đó yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. DN muốn phát triển thì trước hết NLĐ phải yêu quý đơn vị của mình, công việc của mình, cảm thấy hạnh phúc khi làm việc, cảm thấy luôn tự hào khi sản phẩm của mình ngày càng có chất lượng hơn, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hiệu quả càng cao hơn. Nói “CĐ đồng hành” nghĩa là CĐ phải động viên NLĐ nỗ lực làm việc tốt hơn, gắn bó với DN. Và CĐ mong muốn ngày càng có nhiều DN quan tâm, chăm lo đến NLĐ của mình ngày càng tốt hơn. Việc làm của NLĐ có ổn định được hay không là từ sự phát triển của DN.

Tháng Công nhân năm nay, Tổng LĐLĐVN rất mong các cấp CĐ sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức các hoạt động phù hợp, hướng vào các hoạt động thiết thực cho sự phát triển của DN, chăm lo thiết thực đến đời sống của NLĐ.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Báo Lao động

Các tin khác đã đăng