Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN (khoá XI) khai mạc
02/07/2015

Sáng 02/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) khai mạc với dự chủ tŕ, điều hành của Thường trực ĐCT. Dự Hội nghị có đại diện lănh đạo một số Ban của Đảng và Văn pḥng trung ương Đảng.

 

Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng khai mạc Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng cho biết: 6 tháng đầu năm 2015 t́nh h́nh kinh tế - xă hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tăng trưởng GDP 5 tháng đầu năm đạt 5,98%, cao nhất kể từ năm 2011; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, cao hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ hai năm gần đây; sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định. An sinh xă hội và phúc lợi xă hội được triển khai có hiệu quả. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và pḥng chống tham nhũng đạt kết quả. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Quốc pḥng, an ninh được tăng cường. Chính trị, xă hội ổn định, trật tự an toàn xă hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện. Nhiều sự kiện quan trọng và hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước được tổ chức trọng thể, an toàn, đă tạo thêm niềm tin, phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động và nhân dân cả nước.

Tuy nhiên, t́nh h́nh kinh tế - xă hội vẫn c̣n nhiều khó khăn, việc thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh c̣n chậm. Bên cạnh đó, t́nh h́nh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro; an ninh khu vực và t́nh h́nh Biển Đông diễn biễn phức tạp, khó lường. Đặc biệt trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động vẫn ở mức cao với trên 3,8 ngàn doanh nghiệp phá sản, trên 22,7 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động làm ảnh hưởng rất lớn tới việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, đă có trên 180 ngàn lao động đăng kư thất nghiệp.

Trước t́nh h́nh đó, hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở và đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác nghiên cứu, tham gia hoàn thiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động được Tổng Liên đoàn và Công đoàn các tỉnh, ngành tập trung thực hiện, trong đó nổi bật là tham gia ư kiến sửa đổi Điều 60, Luật Bảo hiểm xă hội  năm 2014; chỉnh lư, hoàn thiện Dự án Luật An toàn vệ sinh Lao động, Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và phối hợp với chuyên gia hàng đầu quốc tế nghiên cứu đề xuất xây dựng Chương riêng về Tố tụng Lao động trong Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi)…

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao trước người lao động, tổ chức Công đoàn và các ngành chức năng đă kịp thời tuyên truyền, giải thích về Điều 60 Luật Bảo hiểm xă hội để công nhân, lao động yên tâm, ổn định tư tưởng, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động đ́nh công kéo dài, lan rộng ra các tỉnh, thành phố khác. Trên cơ sở kiến nghị của Tổng Liên đoàn, Chính phủ đă nhất trí kiến nghị Quốc hội và ngày 22 tháng 6, Quốc hội đă biểu quyết thông qua Nghị quyết cho phép người lao động được quyền lựa chọn tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xă hội một lần như hiện nay hoặc bảo lưu để hưởng chế độ nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Công đoàn phát động tiếp tục phát huy hiệu quả, công nhân, viên chức, lao động cả nước đă phát huy hàng ngàn đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp hữu ích. Đặc biệt, với quyết tâm phát điện sớm tổ máy số 1 (trước 31/12/2015), Nhà máy thuỷ điện Lai Châu sẽ góp phần đưa Nhà máy hoàn thành trước kế hoạch 1 năm, làm lợi cho nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng/năm.

Công đoàn các cấp chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội, an ninh, quốc pḥng của ngành, địa phương, cơ sở; tập trung chăm lo, tham gia giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định của Chính phủ. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đạt một số kết quả; công tác thu, chi tài chính công đoàn từng bước đi vào nề nếp...

Từ những vấn đề trên, Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng đề nghị, Hội nghị Ban Chấp hành lần này cần tập trung đánh giá  đúng kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015; phân tích chỉ rơ những mặt hạn chế, khuyết điểm, t́m ra nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục, từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2015. Đặc biệt, cần nêu những kinh nghiệm tốt, những cách làm mới để nhân rộng trong hệ thống Công đoàn.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn diễn ra trong hai ngày 02 và 03/7/2015. Hội nghị xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn; Tờ tŕnh về một số vấn đề xin ư kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để triển khai thực hiện Quy định số 282 của Ban Chấp hành Trung ương về Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xă hội cấp tỉnh, cấp huyện và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và một số nội dung về công tác cán bộ.

Theo Tổng Liên đoàn

Các tin khác đã đăng