Tin vắn: Kết quả tư vấn pháp luật 6 tháng đầu năm 2015
02/07/2015

6 tháng đầu năm 2015, hoạt động tư vấn pháp luật của 16 Trung tâm tư vấn pháp luật, 37 Văn phòng tư vấn pháp luật và 527 tổ tư vấn pháp luật của tổ chức CĐ đạt nhiều kết quả:

Tư vấn cho đoàn viên, NLĐ trong 11.758 vụ tranh chấp LĐ cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho 27.272 LĐ; tham gia giải quyết tranh chấp LĐ tại ṭa án 95 vụ việc, giúp 134 NLĐ được nhận trở lại làm việc, 115 người được trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm, 1.145 người được đóng BHXH, 22 người được hủy quyết định kỷ luật, bồi thường trách nhiệm vật chất…

Theo Tổng Liên đoàn

Các tin khác đã đăng