Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 8 (khóa XI)
15/07/2016

Sáng 14,7, tại TP Đà Lạt – Lâm Đồng, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI đã long trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 8. Đến dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trung ương Hội LHPN Việt Nam… Hội nghị còn đón tiếp đồng chí Đặng Ngọc Tùng– nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Về phía tỉnh Lâm Đồng, đến dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.Đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI)

Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 8 diễn ra trong 3 ngày (từ 14 – 16.7), có nhiệm vụ đánh giá tình hình gần 3 năm thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội XI CĐVN; thảo luận, xác định các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ trong thời gian tới, thảo luận và cho ý kiến một số nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số nội dung quan trọng khác… Hội nghị cũng sẽ bầu bổ sung một số Ủy viên BCH, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBKT Tổng LĐLĐVN. 

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 8 (khóa XI)

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Để chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã giành thời gian thảo luận rất kỹ, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo các Ban Tổng LĐLĐVN tiếp thu hoàn thiện các văn bản, gửi đến các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành để các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến”

Một số vấn đề các đại biểu tập trung thảo luận:  Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội CĐVN  lần thứ XI, giai đoạn 2013 – 2016 và nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến hết Đại hội CĐVN  lần thứ XI; 4 báo cáo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện 4 chương trình do Đại hội XI gồm: Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ ; Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; các báo cáo của Ủy ban kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động CĐ  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016…
Cũng trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, đặc biệt cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào phong trào CN và hoạt động CĐ  việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết là hết sức cần thiết. Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trên đã có, đề nghị các đại biểu thảo luận cho ý kiến nhất là về một số chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết…”.

Năm 2005, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã ban hành Nghị quyết 4a về “nâng cao hiệu quả CĐ  tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, DN” qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 4a đã góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại DN, nâng cao dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị… Đến nay thực tiễn quan hệ lao động và các quy định pháp luật đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải ban hành một nghị quyết mới phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Trên cơ sở dự thảo do bộ phận soạn thảo xây dựng, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và nhất trí trình xin ý kiến Ban Chấp hành về các Nội dung cơ bản của Nghị quyết đề nghị các đồng chí nghiên cứu cho ý kiến về tên gọi và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. 

Liên quan đến “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN  trong tình hình mới”, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhận xét:  Việc Việt Nam tham gia ký kết, thực hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi CĐVN  phải tiến hành đổi mới mạnh mẽ và toàn diện để đáp ứng được yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động CĐ  trong tình hình mới. “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN  trong tình hình mới” nhằm chủ động đề ra những giải pháp cơ bản với những lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN  trước tình hình mới, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tăng cường quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho CĐVN giữ vững vị trí thành viên trong hệ thống chính trị nước ta trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Để kịp thời hoàn thiện đề án trình Trung ương, đề nghị các đồng chí tập trung cho ý kiến về 5 nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp. Trong đó lưu ý: Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ  các cấp theo hướng lấy lợi ích mà CĐ  mang lại cho đoàn viên người lao động làm điểm tập hợp, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp CĐ ; Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của CĐ  cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ  cơ sở gắn với lợi ích của đoàn viên và người lao động; Đổi mới phương thức chỉ đạo của CĐ  cấp trên đối với CĐ  cấp dưới; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ  chuyên trách; Cơ cấu lại nguồn lực tài chính, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ  trong tình hình mới và trực tiếp mang lại nhiều lợi ích thiết thân trước mắt cũng như lâu dài cho đoàn viên và người lao động. Đổi mới nhận diện thương hiệu của CĐVN  (trang phục, mẫu biểu, thẻ đoàn viên…).

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự hội nghị đã nghe  Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XI, giai đoạn 2013 – 2016; kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; tờ trình về Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”; tờ trình về Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBCĐ”; tờ trình Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 1468/Ctr-TLĐ về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”; tờ trình về Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ của BCH Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ”; báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra CĐ các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, giai đoạn 2013 – 2016; báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra CĐ các cấp 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016…

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 8 (khóa XI).

Theo Báo Lao động