Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII
25/09/2018

Chiều nay (25.9), đoàn đại biểu đã biểu quyết và bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII. Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII cũng đã khai mạc.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Hải Nguyễn.

19h - 19h15: Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII họp phiên thứ nhất.

18h45: Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII kết thúc. Sáng mai (26.9), đại hội thảo luận tại 12 trung tâm ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

18h25: Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo với Hội nghị về Đề án nhân sự Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến gồm 27 uỷ viên, giữ nguyên như khoá XI, nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho hay đại hội sẽ bầu 22 uỷ viên Đoàn Chủ tịch, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

18h40: Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Cao Anh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ 4, Ban Tổ chức TƯ đã đọc thông báo về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023) đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bầu UBKT gồm 16 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XII.


161/161 (100%) đại biểu biểu quyết đồng ý và đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bầu UBKT gồm 16 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XII. Ảnh: Hải Nguyễn.

18h30: Đồng chí Bùi Văn Cường đọc danh sách nhân sự đề cử tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2013 (danh sách do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI chuẩn bị).

Sau khi đọc danh sách 22 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, đồng chí Bùi Văn Cường xin ý kiến các đại biểu tại hội nghị và 100% ý kiến đồng ý.

18h15: Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng, Đoàn Tổng LĐLĐVN khóa XI, triệu tập viên, ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII.

Theo quy định và nội dung của chương trình, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII có nhiệm vụ quan trọng là bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, bầu Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, các Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, bầu Ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XII, Trưởng Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Để tiến hành nội dung này, đồng chí Bùi Văn Cường thông báo bầu Chủ tọa của hội nghị. Theo dự kiến, đồng chí Bùi Văn Cường giới thiệu 3 đồng chí trong ban chủ tọa gồm: Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng, Đoàn Tổng LĐLĐVN khóa XI, triệu tập viên, ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XI, ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI, ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Hai thư ký hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Văn Đông - Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN khóa XI và đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN khóa XI.


3 đồng chí trong ban Chủ tọa Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII. Ảnh: Hải Nguyễn.

Sau khi giới thiệu các đồng chí ban chủ tọa và ban thư ký, đồng chí Bùi Văn Cường xin ý kiến các đại biểu tại hội nghị, có 100% các đại biểu đồng ý với ý kiến trên.

17h45: Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Sau khi bầu cử bằng hình thức giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm, kết quả có 946/946 đại biểu tham dự đại hội (đạt tỉ lệ 100%) đã thống nhất bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch Đại hội thống nhất cử đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII làm triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Đến 18h ngày 25.9, đại hội kết thúc ngày làm việc thứ hai. Còn 161 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp tục tham dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.


946/946 đại biểu tham dự đại hội thống nhất bầu 161 đại biểu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII. Ảnh: Sơn Tùng.

17h40: Đồng chí Trần Danh Chức - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh là Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các đại biểu bầu Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các đại biểu thống nhất bầu cử tiến hành bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Bầu cử theo hình thức biểu quyết giơ tay là việc đại biểu giơ “Thẻ đoàn viên” biểu quyết để thể hiện quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý với danh sách nhân sự đã được thông qua theo quy định về danh sách bầu cử tại Quy chế bầu cử.

Trường hợp không đồng ý với một hoặc một số người trong danh sách, đại biểu giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm khi người điều hành bầu cử hỏi ý kiến khác.


Các đại biểu thống nhất bầu cử tiến hành bằng hình thức biểu quyết giơ Thẻ đoàn viên. Ảnh: Sơn Tùng.

Bầu cử theo hình thức biểu quyết giơ tay được thực hiện một lần cho cả danh sách bầu cử. Trường hợp có một hoặc một số người trong danh sách bầu cử có nhiều ý kiến biểu quyết không đồng ý có thể đưa ra khỏi danh sách để biểu quyết riêng. Việc biểu quyết riêng đối với một người hoặc một số người do Đoàn Chủ tịch đại hội quyết định.

Đại biểu chỉ giơ thẻ Đoàn viên một lần cho một lần biểu quyết. Trường hợp giơ thẻ nhiều lần hoặc giơ thẻ 2 lần cho cả biểu quyết “đồng ý bầu” và biểu quyết “không đồng ý” được coi là biểu quyết không hợp lệ.

Người trúng cử là người có trên 1/2 số đại biểu chính thức dự đại hội biểu quyết đồng ý, hợp lệ.

17h30: Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu về nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, Đoàn Chủ tịch - sau khi hội ý, thống nhất đảm bảo phiếu tín nhiệm cao, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XI dự kiến số lượng Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 175 uỷ viên, giữ nguyên so với nhiệm kỳ Đại hội XI. Đại hội sẽ bầu 166 ủy viên Ban chấp hành, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn việt Nam.

Tuy nhiên, thông qua buổi thảo luận, đại biểu dự đại hội bầu được 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, có 5 đồng chí có số phiếu không quá bán. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của các đại biểu tại Đại hội Công đoàn XII để Đại hội xem xét cho ý kiến.


Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Hải Nguyễn.

5 trường hợp có số phiếu không quá bán gồm: Trường hợp thứ nhất là đồng chí Nguyễn Đức Nhân - Chủ tịch Công đoàn Công ty ASTI (Hà Nội) được 457 phiếu đồng ý (bằng 48,51%), còn 485 phiếu không đồng ý (bằng 51,49).

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Tổ trưởng Công ty khai thác mủ cao su, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai được 451 số phiếu đồng ý (bằng 47,88%), còn 491 số phiếu không đồng ý (bằng 52,2%).

Đồng chí Hoàng Quốc Vinh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà máy Z111 có số phiếu đồng ý là 441 (bằng 46,82%), số phiếu không đồng ý là 501 (bằng 53,18%).

Đồng chí Nguyễn Duy - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Đại Dương có số phiếu đồng ý là 429 (bằng 45,54%), số phiếu không đồng ý 513 (bằng 54,46%).

Đồng chí Vũ Thị Chen - Giám sát viên phòng sản xuất số 2 Công ty TNHH Prudential Việt Nam có số phiếu đồng ý là 421 (bằng 44,69%), số phiếu không đồng ý là 521 (bằng 55,31%).

5 trường hợp này, Đoàn Chủ tịch thấy rằng, số phiếu không quá bán nên đề nghị không đưa vào danh sách bầu cử, đại hội chỉ bầu 161 đại biểu. Sau khi hỏi ý kiến các đại biểu tại hội trường, 100% ý kiến đồng ý. Như vậy, còn 14 trường hợp nữa sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ.

17h10: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trình bày tham luận về Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công quần chúng và những vấn đề đặt ra đối với công tác nữ công hiện nay.

Thời gian qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động nữ, những năm qua, công tác nữ công của Công đoàn Giáo dục các cấp ngày càng được khẳng định góp phần xây dựng các nhà trường và thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Qua 5 năm thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, lao động nữ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Đó là:

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động nữ công thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn tới Công đoàn Giáo dục các cấp đảm bảo kịp thời, cụ thể gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác.

Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nữ, đặc biệt là nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nhà giáo có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Nhiều đơn vị đã đề xuất được cơ chế chính sách hỗ trợ cho nữ cán bộ, nhà giáo, lao động nữ.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, nhà giáo, lao động nữ, với trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và triển khai phong trào thi đua “Hai tốt” có chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với thi đua “Lao động sáng tạo”…


Các đại biểu chuẩn bị bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Ảnh: Sơn Tùng.

Từ đó, Công đoàn Giáo dục đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng và phong trào hoạt động và công tác nữ trong giai đoạn tới với những nội dung chính như:

Tiếp tục củng cố kiện toàn Ban nữ công quần chúng có năng lực, trình độ, phương pháp hoạt động và lòng nhiệt tình để lãnh đạo phong trào.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác nữ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trường học.

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động thiết thực, phong phú, sinh động, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực công tác.

Tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua, các cuộc vận động để tạo nên khí thế mới, thành tích mới cao hơn của nữ cán bộ, nhà giáo, lao động nữ.

Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với nữ cán bộ, nhà giáo, lao động nữ, có tiếng nói kịp thời bảo vệ nữ cán bộ, nhà giáo, lao động nữ.

17h00: Đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận: “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sạch, vững mạnh”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp công đoàn hiện nay, qua báo cáo và thực tiễn hoạt động có những thuận lợi và khó khăn:

Về thuận lợi: Có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệu quả của các Bộ, ngành Trung ương đến cơ sở đối với hoạt động Công đoàn.

Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành các văn bản để Hướng dẫn và nhằm phát huy vai trò Ủy ban kiểm tra Công đoàn trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Về khó khăn: Một số quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và người đứng đầu ở một số cấp công đoàn chưa nhận thức đúng, đầy đủ và chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là cơ sở đều là kiêm nhiệm, thường xuyên biến động; năng lực, nghiệp vụ công tác kiểm tra cũng còn nhiều hạn chế.

Chế độ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là ở cơ sở chưa phù hợp, chưa khuyến khích, động viên cán bộ làm công tác kiểm tra.

Đối với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát có những thuận lợi, khó khăn chung như các đơn vị và báo cáo đã nêu.

Tuy nhiên cũng có những thuận lợi, khó khăn riêng, đó là:

Về thuận lợi: Có sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Ủy, sự phối hợp có hiệu quả của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành đối với công tác công đoàn.

Nhận thức của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Sau đại hội, Ủy Ban kiểm tra các cấp được kiện toàn, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và xây dựng.

Về khó khăn: Số đầu mối nhiều, địa bàn rộng, đã ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Một số ít Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS và người đứng đầu chưa nhận thức đúng mức và chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; chưa tạo điều kiện để UBKT thực hiện nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở đều là kiêm nhiệm, thường xuyên biến động.

Kinh phí hoạt động nhất là CĐCS còn nhiều khó khăn.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thực sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, làm cho công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn trong tỉnh từng bước đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn tổ chức kiểm tra 5.956 cuộc; giám sát 1.282 cuộc, trong đó: LĐLĐ tỉnh thành lập 179 đoàn, kiểm tra tại 195 đơn vị và giám sát 92 cuộc tại 184 đơn vị.

Qua kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kết quả như sau: Truy thu 1,156 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn; xuất toán và truy thu 38 triệu đồng, do chi sai nguyên tắc; tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kiểm điểm, phê bình sâu sắc 1 tập thể Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở, 3 cá nhân; ban hành quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 cán bộ công đoàn chuyên trách.

Chủ động phối hợp giải quyết chế độ BHXH cho 683 người; 220 người được trở lại làm việc, 660 người được giải quyết các chế độ khác, hàng nghìn lao động được quan tâm giải quyết lợi ích.


Đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận. Ảnh: Sơn Tùng.

Qua việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm.

Một là, công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu phải xác định trách nhiệm, nâng cao nhận thức và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, với đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát.

Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBKT công đoàn với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn, củng cố UBKT công đoàn, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có bản lĩnh, đạo đức, phẩm chất, có phương pháp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo và luôn quan tâm, tạo điều kiện đối với cán bộ làm công tác kiểm tra.

Năm là, định kỳ, phải tiến hành sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, rút ra những ưu khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế và thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Từ những khó khăn, hạn chế, tồn tại, LĐLĐ xin đề xuất phương hướng và một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:

Về phương hướng: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; thường xuyên củng cố, kiện toàn UBKT các cấp; phát hiện, ngăn ngừa các sai phạm trong việc thực hiện Điều lệ, trong công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Về nhiệm vụ và giải pháp: Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Hai là: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới.

Ba là: Thường xuyên củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là: Thi hành kỷ luật phải đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định, tính nghiêm minh, đồng bộ giữa tổ chức công đoàn, kỷ luật hành chính, kỷ luật Đảng.

Năm là: Giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng.

Từ những phân tích trên, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đề xuất Tổng LĐLĐVN tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW và tương đương.

Công tác kiểm tra, giám sát là ngành công tác đặc thù, do vậy để khuyến khích động viên kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động.


Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: Hải Nguyễn.

16h50: LĐLĐ tỉnh Đà Nẵng trình bày tham luận về chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm trước yêu cầu mới”

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Đà Nẵng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn, bám sát và thực hiện tốt, đạt các chỉ tiêu đề ra.

TP.Đà Nẵng có 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 1.704 công đoàn cơ sở, 128.890 đoàn viên trên tổng số 144.504 công nhân, viên chức, lao động (nơi có tổ chức công đoàn); có 74 cán bộ công đoàn chuyên trách, trong đó cơ quan LĐLĐ thành phố 28 đồng chí; cán bộ công đoàn không chuyên trách là 10.861 đồng chí.

Đến nay, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được trẻ hóa, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tăng về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên.… Đây chính là nhân tố và nguồn lực quan trọng tạo nên sự đột phá cho hoạt động công đoàn thời gian qua.

“Trong những năm đến, cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là sự chuyển dịch lao động, sự cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao diễn ra gay gắt; cùng với việc nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là tổ chức và hoạt động của công đoàn phải đáp ứng nhiều hơn các tiêu chuẩn quốc tế; yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn ngày càng cao. Lợi dụng các vấn đề xã hội và quan hệ lao động, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng hoạt động chống phá chế độ... Bối cảnh trên đặt ra cho tổ chức công đoàn nhiệm vụ hết sức nặng nề… Trong những năm đến, “xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm trước yêu cầu mới” là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết”- đại diện LĐLĐ TP.Đà Nẵng nhìn nhận.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác cán bộ của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ TP.Đà Nẵng xin đề xuất một số nội dung như sau:

Một là, cần xây dựng tiêu chuẩn cán bộ công đoàn phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm theo quy định của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng lĩnh vực chuyên môn của Công đoàn.

Hai là, cán bộ công đoàn chuyên trách các ngành, các địa phương cần được đào tạo cơ bản, dài hạn để trang bị một cách hệ thống những kiến thức, chuyên môn về luật pháp, kinh tế, tài chính để phục vụ cho công đoàn; định kỳ tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế để nâng cao năng lực.

Ba là, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng công tác cán bộ “Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương”.

Bốn là, chú trọng thực hiện công tác quy hoạch cán bộ thường xuyên và đồng bộ ở tất cả các cấp công đoàn theo phương châm “động” và “mở”, đúng quy định của Đảng. Trong đó chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ, tuyển chọn cán bộ theo tiêu chuẩn từng cấp, từng chức danh và xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ…

Năm là, xây dựng và ban hành các chế độ, chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, không trái với các quy định của Đảng và Nhà nước…; Đồng thời, có cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn trong những tình hình, nhiệm vụ cụ thể.

16h30: Đồng chí Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An trình bày tham luận với chủ đề: "Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS – giải pháp quan trọng xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An, hiện nay, toàn tỉnh có trên 300.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, da giày, điện, điện tử, cơ khí, xây dựng, chế biến…

Nhìn chung, đại bộ phận Công nhân lao động (CNLĐ) Long An có ý thức giác ngộ chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; trình độ học vấn chuyên môn, nghề nghiệp được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, phần lớn CNLĐ ở Long An chủ yếu xuất thân từ nông thôn, tuổi đời trẻ, một bộ phận có trình độ học vấn và tay nghề thấp, hiểu biết pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp còn hạn chế.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An đã xác định, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chiến lược, nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh.

LĐLĐ tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp thiết thực, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và sâu sát ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, LĐLĐ tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, các ngành các cấp trong tỉnh.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, kết hợp với việc phát động các đợt thi đua ngắn ngày ở các cấp công đoàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong từng thời điểm.

Từ những phân tích trên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong thời gian tới:

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, ổn định, đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo.

Hai là, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền và chuyên môn; sự tham gia tích cực của người lao động, người sử dụng lao động vào quá trình vận động thành lập CĐCS.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Bốn là, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐVCĐ, lấy lợi ích làm trọng tâm để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn; từng bước làm rõ sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên và người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn.

Năm là, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ công đoàn trong học tập, trau dồi, rèn luyện về mọi mặt, xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát đoàn viên, NLĐ.

Sáu là, để tạo thêm tiền đề và điều kiện thuận lợi trong công tác phát triển đoàn viên, ngay từ khi mới tuyển dụng lao động, các CĐCS doanh nghiệp phải tiếp cận tuyên truyền cho CNLĐ về Luật công đoàn, Bộ luật Lao động, sử dụng nhiều tờ rơi để tuyên truyền truyền thống của tổ chức CĐ, từ đó thu hút CNLĐ vào tổ chức CĐ.

Trong nhiệm kỳ tới, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề xuất một số kiến nghị sau:

Kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam: Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương: Giao biên chế cho các LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ cấp huyện, ngành căn cứ vào số lượng đoàn viên và CĐCS từng địa phương, đơn vị và thống nhất chung với biên chế Tỉnh ủy quản lý.

Kiến nghị với Chính phủ: Có văn bản chỉ đạo UBND các cấp hạn chế việc cơ cấu cán bộ công đoàn tham gia các Ban chỉ đạo tại địa phương, nếu xét thấy không cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn có nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

16h20: Đồng chí Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam trình bày tham luận về đổi mới việc lựa chọn, phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trước yêu cầu mới.

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, công tác thi đua khen thưởng luôn được ngành Xây dựng đặc biệt quan tâm. Trong quản lý, tổ chức thi công, các phong trào thi đua yêu nước luôn được coi trọng, được tính đến như một yếu tố để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng, an toàn, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động.

Ở mỗi giai đoạn, Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam thường xuyên lựa chọn, phát động và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao cho ngành Xây dựng.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phối hợp với Bộ Xây dựng phát động và chỉ đạo các đơn vị trong ngành phát động và tổ chức phong trào thi đua liên kết trên công trình trọng điểm, phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”…

Các phong trào thi đua trong ngành Xây dựng thời gian qua đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia, đạt được những kết quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của toàn ngành và đất nước. Đồng thời, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong thời gian qua cũng gặp một số khó khăn.

Do đặc thù ngành nghề, địa bàn hoạt động thường phân tán, lưu động, nhiều công trình ở vùng sâu, vùng xa, địa hình, địa chất phức tạp, môi trường và điều kiện làm việc của người lao động có nhiều khó khăn.

Trong những năm gần đây, ở một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, người đứng đầu đơn vị không thực sự quan tâm, ủng hộ các phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ người lao động trực tiếp được khen thưởng còn thấp; tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thấp, chưa tương xứng với giá trị làm lợi mang lại từ các phong trào thi đua.

Từ đó, Công đoàn ngành Xây dựng đề xuất một số giải pháp như:

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phát triển phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phù hợp với từng khu vực; tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao” phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức phong trào thi đua liên kết trên các công trình xây dựng.

Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”.

Nghiên cứu lượng hóa các tiêu chí đánh giá thi đua; lấy kết quả thi đua làm cơ sở để khen thưởng.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đặc biệt quan tâm đến đối tượng là công nhân, người lao động trực tiếp.

Định kỳ tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.


Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI lắng nghe tham luận của các đại biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

16h10: Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trình bày tham luận với chủ đề: “Công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đơn vị này đang quản lý, chỉ đạo 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Toàn tỉnh có 3.362 CĐCS, với 713.000 đoàn viên, đứng thứ hai cả nước về số lượng đoàn viên. Trong đó, có 2.586 CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm 77% tổng số CĐCS, với 671.731 ĐVCĐ/736.970 CNLĐ trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Tỷ lệ đoàn viên trong các doanh nghiệp có CĐCS chiếm 91%.

Với số lượng CĐCS trong khu vực doanh nghiệp chiếm gần 80% tổng số CĐCS trong toàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương luôn xác định xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích của các bên, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Với nhận thức đó, Công đoàn tỉnh Bình Dương xác định muốn xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ thì việc xây dựng và nâng cao năng lực cho các chủ thể của mối quan hệ này có ý nghĩa quyết định. Chính vì vậy, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tập trung nhiều giải pháp xây dựng và nâng cao năng lực cho người lao động, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Kết quả, trong nhiệm kỳ đã kết nạp gần 200.000 đoàn viên, vượt 69,2% chỉ tiêu đề ra, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên đạt 95%.

Để thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện tập thể người lao động của CĐCS thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. LĐLĐ Bình Dương đã tập trung nhiều giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; tổ chức tập huấn theo chuyên đề, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS ở các doanh nghiệp, nhất là tổ trưởng tổ công đoàn, tập trung vào các nội dung về thương lượng tập thể, đối thoại …

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục: Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm giúp người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, nhận thức đúng – sai.


Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Ảnh: Sơn Tùng.

LĐLĐ tỉnh tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động. Xây dựng mô hình cộng tác viên là các luật sư để tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như ý thức pháp luật của người lao động trong QHLĐ.

Tăng cường đối thoại, thương lượng trong xây dựng QHLĐ: Đối thoại, thương lượng là nội dung và giải pháp để xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

Nâng cao năng suất, chất lượng trong lao động: Công đoàn các cấp thường xuyên tổ chức, phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng trong lao động sản xuất, góp phần tăng thu nhập, đời sống của người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hỗ trợ của công đoàn cấp trên đối với cấp dưới: Thành lập các tổ công tác của công đoàn cấp trên nhằm hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong QHLĐ. Thực hiện vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những doanh nghiệp chưa có công đoàn.

Tổ chức hội nghị đối thoại nhóm doanh nghiệp trong cùng nghề; phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức gặp gỡ, toạ đàm giữa lãnh đạo tỉnh, huyện với doanh nghiệp, công nhân lao động và cán bộ CĐCS để trao đổi thông tin, nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của công nhân lao động, góp phần xây dựng QHLĐ tại doanh nghiệp.

Về một số khó khăn, bất cập trong xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, theo đại diện LĐLĐ, tình hình QHLĐ trong các doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn những mâu thuẫn, xung đột dễ dẫn đến tranh chấp lao động. Đó là: Thiếu sự hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội của nhiều người sử dụng lao động, trong khi chưa có tổ chức đại diện của người sử dụng lao động tại địa phương.

Các quy định pháp luật liên quan quyền đại diện cho tập thể người lao động của CĐCS tại doanh nghiệp như đối thoại định kỳ, hội nghị người lao động, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể... còn nhiều bất cập, chưa được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Năng lực, bản lĩnh của một bộ phận cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế.

Một số kiến nghị, đề xuất được đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương đưa ra là: Nhà nước sớm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng QHLĐ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh, kiểm tra doanh nghiệp đảm bảo các quy định pháp luật lao động nói chung và các quy định liên quan xây dựng QHLĐ phải được thực hiện nghiêm túc tại các doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người sử dụng lao động có trách nhiệm hợp tác trong xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tổng LĐLĐVN xây dựng kế họach, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành, chuyên sâu về QHLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là những kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn trong tình hình mới.


Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI lắng nghe tham luận của các đại biểu. Ảnh: Hải Nguyễn.

16h: LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phát biểu tham luận với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong tình hình mới”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, hiện có 32/36 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút hơn 2.000 dự án đầu tư của trên 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 31.12.2017, toàn tỉnh có trên 29.100 doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế với 686.442 đoàn viên đang sinh hoạt tại 2.882 CĐCS.

Trong công tác chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành của tỉnh không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động nắm tình hình, tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp… Do đó, mặc dù là địa phương có số vụ ngừng việc tập thể ở mức cao so với cả nước nhưng phần lớn đều được giải quyết kịp thời, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể được quan tâm, đầu tư đúng mức. Đến nay, CĐCS các doanh nghiệp đã ký 1.062 bản thỏa ước lao động tập thể.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thừa nhận công tác nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động cũng còn những hạn chế. Cụ thể, CĐCS chưa thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân lao động, nên nhiều cuộc đình công xảy ra chậm được nắm bắt, một số cuộc khác tham gia giải quyết khi có đình công chưa thực sự hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn chưa được phổ quát rộng rãi…


Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai. Ảnh: Hải Nguyễn.

Để khắc phục những hạn chế này, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề xuất một số giải pháp:

Thứ nhất, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động, nhất là người lao động ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong các hoạt động: Triển khai, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ tại cơ sở; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thang - bảng lương, quy chế trả lương, quy chế thưởng…

Thứ ba, sửa đổi và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19.6.2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT…

Thứ tư, nâng cao chất lượng tham gia tố tụng lao động tại Tòa án của đội ngũ cán bộ công đoàn. Tổ chức đào tạo, thành lập mạng lưới luật sư công đoàn để có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cho công đoàn về hoạt động tố tụng.

Thứ năm, tham gia với các cấp chính quyền khẩn trương triển khai chương trình xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hoá cho công nhân làm việc ở các khu công nghiệp.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên; đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đồng Nai đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

- Chính phủ, Quốc hội khi sửa đổi Bộ luật Lao động cần xem xét cẩn trọng, đánh giá đầy đủ tác động, lấy ý kiến rộng rãi người lao động trực tiếp. Cần giữ nguyên và nâng cao những lợi ích và quyền tiến bộ đối với người lao động đã được Bộ luật hiện hành quy định; tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế trong quan hệ lao động.

- Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương có các giải pháp, chính sách hỗ trợ, ổn định giá cả dịch vụ, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người lao động và chính sách hỗ trợ về giá điện, nước, các dịch vụ chăm sóc đời sống tinh thần, thiết chế văn hóa cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung.

15h40: Sau khi tiến hành thảo luận tại tổ về nhân sự Ban Chấp hành khoá mới, đại hội tiếp tục với phần thảo luận tại hội trường của các đại biểu.

Mở đầu phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế trình bày tham luận về đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế tập trung vào những công việc nổi bật trong hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thành lập mạng lưới công tác viên dư luận xã hội công đoàn, hoạt động hiệu quả nhằm nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động tại cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nỗ lực để lồng ghép văn hoá Huế trong từng hoạt động, tạo dấu ấn riêng, mang màu sắc mới.


Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Hải Nguyễn.

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng tập trung vào việc đôn đốc các doanh nghiệp nợ BHXH; phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tập huấn, huấn luyện, hội thảo, toạ đàm về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo đời sống người lao động, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế đề xuất một số nội dung như:

Đề nghị Tổng LĐLĐVN có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm có sự chỉ đạo tích cực từ phía các tổng công ty đến các chi nhánh tại địa phương; xây dựng mô hình điểm về chương trình phúc lợi cho đoàn viên.

Quan tâm triển khai xây dựng các thiết chế văn hoá tại khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống đoàn viên và công nhân lao động.

Tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, trong đó chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng hoạt động ở cở sở, kinh nghiệm tiếp cận, chỉ đạo công đoàn cơ sở hoạt động, giúp công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, nâng cao đời sống người lao động.

Từ 14h30-15h20: Các đại biểu chia thành các tổ thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN.

14h20: Đại hội hướng dẫn tiến hành thảo luận tại tổ về nhân sự Ban chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Sau khi biểu quyết thông qua đề án nhân sự và báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018-2023, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - đã hướng dẫn công tác thảo luận nhân sự tại các đoàn đại biểu.

Theo đó, các đoàn chia về các phòng của Trung tâm Hội nghị quốc gia để thảo luận về nhân sự BCH Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018-2023. Trưởng đoàn tổ chức cho các thành viên thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Thảo luận về danh sách nhân sự đề cử tham gia Ban Chấp hành khóa XII do Ban Chấp hành khóa XI chuẩn bị, trên cơ sở đó mỗi đại biểu của đoàn mình cho ý kiến tín nhiệm lựa chọn 166 đồng chí trong danh sách 185 đồng chí được đề cử (tối thiểu mỗi phiếu phải gạch ít nhất 19 người).

Việc cho ý kiến vào phiếu tín nhiệm là nội dung hết sức quan trọng, đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm cân nhắc kỹ càng trước khi thể hiện ý kiến. Tránh trường hợp, kết quả lấy phiếu tín nhiệm khác với kết quả bầu cử vì đó có thể là biểu hiện suy thoái “nói không đi đôi với làm” trong 27 biểu hiện suy thoái đã được nêu tại Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII.

- Thực hiện việc ứng cử, đề cử theo quy định của Điều lệ và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đặc biệt lưu ý: (1) Người được đề cử phải đồng ý nhận đề cử và (2) phải có hồ sơ người được giới thiệu theo đúng mẫu quy định và phải có ý kiến của công đoàn cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền và (3) phải được Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu quyết đồng ý đưa vào danh sách bầu cử theo nguyên tắc quá bán.

- Các đoàn tiến hành tổng hợp phiếu tín nhiệm và gửi phiếu kèm biên bản về cho Ban Kiểm phiếu để tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội trước 15h30’.

- Trưởng đoàn phản ánh với Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả thảo luận danh sách và đề án nhân sự, ứng cử, đề cử thêm nếu có, gửi phiếu và biên bản kiểm phiếu về bộ phận thư ký để tổng hợp.


Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải giao lưu với các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Sơn Tùng.

14h05: Đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2013.

Căn cứ Chỉ thị 09-CT/TW ngày 17.11.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Công văn số 5896-CV/VPTW ngày 24.1.2018 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thông báo số 354-TB/ BTCTW ngày 4.5.2018 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Để chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và đảm bảo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XI đã triển khai công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN kỳ họp thứ 10 (tháng 1.2018) đã thảo luận và thông qua phương hướng nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành đã định hướng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN gồm 175 ủy viên; Đoàn Chủ tịch 27 Ủy viên; Thường trực đoàn Chủ tịch 6 đồng chí gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch; Ủy ban kiểm tra 17 ủy viên.

Đồng thời định hướng cơ cấu Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐVN theo hướng đảm bảo tính đại diện và tăng cường hiệu lực hiệu quả trong hoạt động lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN.

2. Ban hành Kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ phương hướng nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 thông qua.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức trung ương về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã xây dựng Kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, đã xác định rõ về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, phương án và các bước thực hiện quy trình nhân sự theo đúng các quy định của Đảng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trên cơ sở kế hoạch chuẩn bị nhân sự nêu trên, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản phân bổ cơ cấu và hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN một cách dân chủ, chặt chẽ cho các địa phương, ngành.

Đồng thời có văn bản hiệp y với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương về giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN theo cơ cấu cơ quan phối hợp, nhà khoa học, cán bộ quản lý.

3. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Trên cơ sở phương hướng và kế hoạch chuẩn bị nhân sự nêu trên.

Căn cứ các quy định về công tác cán bộ của Đảng và của tổ chức Công đoàn quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII được thực hiện hết sức dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc, đảm bảo sự lãnh của Đảng, gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Phát hiện giới thiệu nguồn, trong đó đã thực hiện việc xin ý kiến Ủy viên Ban chấp hành khóa XI về nhân sự khóa XII; các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ giới thiệu nhân sự.

Bước 2: Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN căn cứ quy hoạch và kết quả phát hiện giới thiệu nguồn cho ý kiến về nhân sự khóa mới.

Bước 3: Trên cơ sở ý kiến Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch xem xét cho ý kiến (lần 1) về nhân sự Ban Chấp hành, đồng thời tiến hành chuẩn bị hồ sơ nhân sự và xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XII.

Bước 4: Đoàn Chủ tịch thảo luận kỹ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Xác định số lượng, cơ cấu Ban chấp hành khóa mới và bỏ phiếu kín để thống nhất trình Ban chấp hành khóa XI về số lượng ủy viên Ban chấp hành khóa XII sẽ bầu tại đại hội; số lượng danh sách nhân sự do BCH khóa XI giới thiệu (đảm bảo số dư theo quy định); danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành khóa mới.

Bước 5: Ban Chấp hành thảo luận và biểu quyết (bằng phiếu kín) về số lượng ủy viên Ban chấp hành khóa XII sẽ bầu tại đại hội.

Số lượng danh sách nhân sự do BCH khóa XI giới thiệu (đảm bảo số dư theo quy định).

Danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Khóa XII.

Qua kiểm phiếu, những đồng chí được trên 50% tổng số ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu sẽ được đưa vào danh sách báo cáo Đảng đoàn Tổng Liên đoàn xem xét giới thiệu với đại hội.

Tiếp theo Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đã họp biểu quyết (bằng phiếu kín) thông qua danh sách nhân sự được Ban Chấp hành khóa XI giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành khóa XII tại Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam.

4. Kết quả công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa XII.

Quá trình thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ban chấp hành khóa mới.

Do việc sắp xếp lại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, nên một số nhân sự cơ cấu tại các ban đơn vị thuộc Tổng liên đoàn, sẽ phải để lại kiện toàn sau Đại hội.

Do đó, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XI đã thống nhất số lượng Ban Chấp hành là 175 ủy viên.

Tại đại hội sẽ bầu 166 ủy viên, khuyết 9 ủy viên.

Để đảm bảo số dư theo quy định, Ban Chấp hành khóa XI đã thông qua danh sách giới thiệu gồm 185 đồng chí để bầu 166 ủy viên (số dư 11,44%).

Về phân tích chất lượng chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa XII cụ thể như sau:

Trình độ chuyên môn:

- Sau đại học (GS, PGS, TS, ThS): 95/185 (51,35%); tăng 24,45% so với Đại hội XI (26,9%).

- Đại học, cao đẳng: 76/185 (41,08%).

Trung cấp: 3/185 (1,62%);

Trình độ lý luận chính trị:

Cử nhân, Cao cấp: 156/185 (84,32%);

Trung cấp: 7/185 (3,78%), Sơ cấp: 12 (6,49%);

Độ tuổi bình quân: 47 tuổi (trẻ hơn 2,4 tuổi so với độ tuổi bình quân giới thiệu tại Đại hội XI là 49,4 tuổi).

Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi): 35/185 (18,92%).

Tỷ lệ cán bộ nữ: 54/185 (29,19%).

Tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số: 9/185 (4,86%).

Tỉ lệ cán bộ là người ngoài đảng: 13/185 (7,03%).

Trong danh sách 185 đồng chí (nêu trên) có 1 trường hợp Ban Chấp hành khóa XI xin báo cáo Đại hội về độ tuổi như sau:

Đồng chí Nguyễn Quốc Chinh, sinh ngày 12.12.1953, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, Lý Sơn (LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi).

Theo quy định chung không còn đủ tuổi tái cử tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, tuy nhiên do tính chất đặc thù của nhân sự tham gia nghiệp đoàn nghề cá là lao động tự do, không quy định độ tuổi.

Cũng như vị trí, tầm quan trọng của hoạt động nghề cá tại huyện đảo Lý Sơn nên Ban Chấp hành khóa XI vẫn thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Chinh tiếp tục tái cử tham gia Ban Chấp hành Tổng liên đoàn khóa XII.

Trên đây là báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI báo cáo Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Sau khi trình bày Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2013 của Ban Chấp hành khoá XI, đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã lấy ý kiến các đại biểu ở hội trường.

Theo đó, 100% đại biểu đồng ý với Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

13h55: Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI trình bày tại Đại hội Công đoàn Việt Nam XII Đề án: “Nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023”.

Về tình hình Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI: Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI có số lượng 175 đồng chí, theo cơ cấu đã được phê duyệt gồm: Cơ quan Tổng Liên đoàn 24 ủy viên (13,72%); Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 20 ủy viên (11,43%); Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 65 ủy viên (37,14%); Công đoàn cấp trên cơ sở 23 ủy viên (13,14%); Công đoàn cơ sở 21 ủy viên (12%); Công nhân trực tiếp sản xuất 7 ủy viên (4%); Cơ quan Nhà nước, đoàn thể Trung ương; cán bộ khoa học, cán bộ quản lý 15 ủy viên (8,57%).

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI có cơ cấu và số lượng hợp lý đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phong trào công nhân, hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Ban Chấp hành hoạt động theo đúng Quy chế và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm, vị thế của từng ủy viên ban chấp hành ở mỗi lĩnh vực công tác trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công, đã lãnh đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI bộc lộ một số hạn chế bất cập như: Cơ cấu ủy viên là cán bộ công đoàn không chuyên trách chiếm tỷ lệ tương đối cao (25,2%); số lượng ủy viên Ban Chấp hành thay đổi trong nhiệm kỳ khá lớn (xấp xỉ 62%)… dẫn đến một số khó khăn trong quá trình chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2013:

Trong chương trình làm việc đại hội, Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu lựa chọn hình thức bầu cử BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, tổng số phiếu đã phát ra 944 phiếu, thu về 941 phiếu, 941 phiếu hợp lệ.

Đối với phương án 1 – lựa chọn biểu quyết bằng giơ thẻ đoàn viên có 725 phiếu (bằng 77,05%); phương án 2: Bỏ phiếu kín có 216 phiếu (22,95%). Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế bầu cử BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII bằng hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ đoàn viên.

Về yêu cầu: Xây dựng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và đảm bảo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng là chính. Những nơi cần cơ cấu ủy viên ban chấp hành, nhưng không lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì không gò ép giới thiệu người tham gia ban chấp hành.

Cơ cấu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XI, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới; đảm bảo đại diện công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực; kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.


Ngày làm việc thứ hai Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, chiều 25.9. Ảnh: Sơn Tùng.

Về tiêu chuẩn: Người được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4.8.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng thời nhấn mạnh các tiêu chuẩn sau: Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, trưởng thành từ thực tiễn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của ban chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

Không cơ cấu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN những đồng chí mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Về điều kiện: Người tham gia Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN phải có lý lịch rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định số 126-QĐ/TW ngày 28.2.2018 của Trung ương; đủ sức khoẻ và có điều kiện tham gia các hoạt động của Ban Chấp hành. Được cơ quan, đơn vị nơi làm việc tín nhiệm, giới thiệu.

Người tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ nói chung cần có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; trình độ chính trị từ cao cấp lý luận chính trị trở lên. Đối với cán bộ công đoàn cơ sở cần có trình độ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; công nhân trực tiếp sản xuất cần có trình độ văn hoá trung học phổ thông, tay nghề bậc 3 trở lên theo đặc thù nghề thợ.

Cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia Ban Chấp hành lần đầu phải đảm bảo đủ tuổi công tác ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn (nam sinh từ tháng 9 năm 1963, nữ sinh từ tháng 9 năm 1968) ; Người tái cử phải có đủ thời gian công tác ít nhất phải đủ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên (nam sinh từ tháng 3.1961, nữ sinh từ tháng 3.1966); Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN nói chung không quá 2 nhiệm kỳ liên tục.

Người bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Về số lượng: Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XI dự kiến số lượng Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 175 uỷ viên, giữ nguyên so với nhiệm kỳ Đại hội XI.

Tại đại hội sẽ bầu 166 ủy viên Ban Chấp hành, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn việt Nam.

Về cơ cấu: Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phải đảm bảo đại diện các cấp của tổ chức công đoàn, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; có tỷ lệ hợp lý giữa ba độ tuổi phấn đấu dưới 40 tuổi từ 5% đến 10%; từ 40 đến dưới 50 tuổi từ 45% đến 50%; còn lại là trên 50 tuổi trở lên; phấn đấu tỷ lệ ủy viên Ban chấp hành là nữ đạt từ 20% đến 30%; ủy viên ban chấp hành là người ngoài Đảng từ 2-5%; ủy viên ban chấp hành là công nhân lao động trực tiếp sản xuất từ 2-5%.

Tại đại hội sẽ bầu 166 ủy viên Ban Chấp hành, còn thiếu 9 ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu ở cơ quan Tổng LĐLĐVN sẽ bầu bổ sung sau khi sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng Liên đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI báo cáo Đại hội Đề án Ban Chấp hành khóa XII để Đại hội xem xét quyết định.

Sau khi trình bày Đề án Nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Bùi Văn Cường xin ý kiến đại hội. Trong đó 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành khóa XII.

Theo Đề án vừa được thông qua, số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 là 175 ủy viên.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hiện nay Tổng LĐLĐVN đang xây dựng đề án sắp xếp lại các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Theo đó, sau Đại hội XII, một số ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN sẽ có sự thay đổi; một số nhân sự cơ cấu tại  các ban đơn vị thuộc Tổng LĐLĐVN, sẽ phải để lại kiện toàn sau đại hội. Vì vậy, xin ý kiến các đại biểu, tại đại hội sẽ bầu 166 ủy viên Ban Chấp hành, khuyết 9 ủy viên, sẽ kiện toàn sau, trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Bùi Văn Cường xin ý kiến đại biểu tại đại hội. Theo đó 100% đại biểu đã nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 là 175 ủy viên; tại đại hội sẽ bầu 166 ủy viên, khuyết 9 ủy viên, sẽ kiện toàn sau, trong nhiệm kỳ.

13h45: Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thống nhất Quy chế bầu cử của đại hội như sau:

Về ứng cử, đề cử: Đại biểu chính thức có quyền ứng cử vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII (sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành khóa XII). Khi ứng cử, đại biểu phải có đơn và nhận xét của ban chấp hành công đoàn cơ sở nơi công tác, sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền, gửi cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI, khi thực hiện quyền đề cử người tham gia vào Ban Chấp hành khoá XII, phải cung cấp lý lịch trích ngang từng người để đại biểu dự đại hội xem xét, cho ý kiến.

Đại biểu chính thức khi thực hiện quyền đề cử có trách nhiệm cung cấp cho đại hội sơ yếu lý lịch người mình đề cử, có nhận xét của công đoàn cơ sở nơi sinh hoạt và nhất thiết phải được sự đồng ý bằng văn bản của người được đề cử.

Đại biểu là đảng viên thực hiện ứng cử, đề cử theo quy định của Đảng.

Về danh sách bầu cử: Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo đầy đủ danh sách đề cử, ứng cử, người xin rút khỏi danh sách và ý kiến của Đoàn Chủ tịch Đại hội cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách đề cử, ứng cử, với đại hội.

Danh sách bầu cử gồm những người được đề cử, những người ứng cử, đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Danh sách bầu cử được xếp thứ tự theo vần A, B, C..., theo khối công tác. Nếu có nhiều người trùng tên thì xếp thứ tự theo họ, nếu trùng cả họ thì xếp theo tên đệm, nếu cả 3 dữ kiện trên đều trùng thì người có tuổi đời cao hơn được xếp lên trên.


Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Sơn Tùng.

Về Ban Bầu cử: Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và được đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết số lượng và nhân sự.

Ban Bầu cử có những nhiệm vụ sau: Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử; Hướng dẫn cách thức bầu cử; Lập biên bản kiểm phiếu và thông qua biên bản kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử, kết quả trúng cử trước Đại hội; Hoàn thiện hồ sơ bầu cử chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ban Bầu cử được sử dụng một số kỹ thuật viên không phải là đại biểu chính thức và đại biểu không có tên trong danh sách bầu cử. Ngoài các thành viên, kỹ thuật viên, đại diện của cơ quan có thẩm quyền giám sát việc kiểm phiếu, Ban Bầu cử không được phép cho người không có nhiệm vụ vào khu vực bầu cử.

Về bầu cử: Theo hình thức biểu quyết giơ tay là việc đại biểu giơ “Thẻ đoàn viên” biểu quyết để thể hiện quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý với danh sách nhân sự đã được thông qua theo quy định về danh sách bầu cử tại Quy chế bầu cử.

Trường hợp không đồng ý với một hoặc một số người trong danh sách, đại biểu giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm khi người điều hành bầu cử hỏi ý kiến khác.

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm lựa chọn để chọn ra danh sách bầu cử bằng với số ủy viên ban chấp hành dự kiến bầu tại đại hội (danh sách không có số dư). Trường hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm lựa chọn ít hơn số lượng ủy viên Ban Chấp hành dự kiến bầu tại đại hội thì việc tiếp tục hay không tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm lựa chọn do đại hội quyết định.

Bầu cử theo hình thức biểu quyết giơ tay được thực hiện một lần cho cả danh sách bầu cử. Trường hợp có một hoặc một số người trong danh sách bầu cử có nhiều ý kiến biểu quyết không đồng ý có thể đưa ra khỏi danh sách để biểu quyết riêng. Việc biểu quyết riêng đối với một người hoặc một số người do Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định.

Đại biểu chỉ giơ thẻ Đoàn viên một lần cho một lần biểu quyết. Trường hợp giơ thẻ nhiều lần hoặc giơ thẻ 2 lần cho cả biểu quyết “đồng ý bầu” và biểu quyết “không đồng ý” được coi là biểu quyết không hợp lệ.

Người trúng cử là người có trên 1/2 số đại biểu chính thức dự đại hội biểu quyết đồng ý, hợp lệ.


Quang cảnh Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII chiều 25.9. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo chương trình, chiều nay, Đại hội Công đoàn Việt Nam XII sẽ biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; thảo luận về nhân sự tại các đoàn đại biểu; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XII (ngay sau khi kết thúc Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII)…

Trong buổi sáng 25.9, đại hội đã làm việc tại hội trường, nghe báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, đại hội được đón nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

 

Theo Laodong.vn

Các tin khác đã đăng