Thông báo Tham gia góp ý dự thảo văn bản
19/02/2020

Thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm

 

Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm, pháp luật, ngày 6/02/2020 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đăng tải và lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm thay thế các Quyết định và các Thông tư hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thời gian lấy ý kiến công khai từ ngày 06/02 – 06/04/2020.

Để bảo đảm quyền lợi của người lao động làm việc trong các ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp, người lao động tích cực tham gia góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hình thức:

1. Góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB và XH theo đường link: http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=707

2. Góp ý bằng văn bản gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động, email: phamdangvinhtld@gmail.com , điện thoại: 024.3942.5450 số máy lẻ 141 hoặc di động: 090.1513199 (đ/c Vinh) để tổng hợp, tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=707 - BTG