Mức hưởng chế độ thai sản và tham gia bảo hiểm xã hội khi được nâng lương?
09/02/2017

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, có số điện thoại 0936…119 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có hỏi: Tôi làm công việc chế biến thủy, hải sản đông lạnh thuộc công việc nặng nhọc, độc hại với mức lương tham gia bảo hiểm xã hội năm 2016 là 3.850.000đ/tháng, tháng 11/2016 tôi sinh con và được hưởng chế độ thai sản 6 tháng từ tháng 11/2016 đến hết tháng 5/2017.

Tháng 12/2016 tôi được nâng lương theo định kỳ lên 4.100.000đ/tháng. Được biết từ ngày 01/01/2017 mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ 3.100.000đ/tháng lên 3.320.000đ/tháng (vùng II) và công ty cũng có dự định điều chỉnh mức lương của tôi từ 4.100.000đ/tháng lên 4.380.000đ/tháng.

Xin hỏi, tôi có được điều chỉnh mức lương hưởng chế độ thai sản và đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản theo diễn biến tiền lương của tôi như trên hay không?

Đề nghị Trung tâm tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

            Căn cứ khoản 3, 4, Điều 12, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, có hướng dẫn mức hưởng chế độ thai sản như sau: (3). Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động (NLĐ) không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng. (4). Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH quy định tại khoản 2 Điều này, được ghi theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản NLĐ được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của NLĐ từ thời điểm được nâng lương.

            NLĐ đang làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

            Như vậy theo quy định trên, thì mức hưởng chế độ thai sản của bạn là 3.850.000đ/tháng x 6 tháng = 23.100.000đ (không được điều chỉnh khi nâng lương hoặc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng). Trong thời gian nghỉ thai sản bạn được nâng lương từ tháng 12/2016 lên 4.100.00đ/tháng, thì ghi mức tiền lương đóng BHXH từ tháng 12/2016 của bạn là 4.100.000đ/tháng, đồng thời thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vẫn được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh - Điện thoại 0333.829961

Đỗ Văn Khánh

Các tin khác đã đăng