Báo giảm tham gia bảo hiểm xã hội và điều chỉnh thang, bảng lương doanh nghiệp?
03/03/2017

Bạn Hoàng Anh, có địa chỉ email: hoanganh…@indochina-junk.com hiện công tác bộ phận nhân sự tại Công ty du lịch… trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có hỏi:

Trước hết, qua các cuộc họp cháu rất ấn tượng về kiến thức và khả năng truyền đạt các thông tin pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội của Trung tâm đến các doanh nghiệp, rất hữu ích.

Hôm nay cháu xin được nhờ Trung tâm tư vấn 2 vấn đề:

1. Hiện nay, doanh nghiệp chúng cháu đóng BHXH cho người lao động rất đầy đủ, theo đúng luật, nhưng BHXH luôn chậm chễ trong việc gửi các thông báo kết quả đóng BHXH trong tháng, do đó chúng cháu không khớp được con số trên báo cáo. Mặt khác khi nhờ sự trợ giúp của các cán bộ phòng … thì đôi khi thái độ của cán bộ rất khó hợp tác, và sự giải thích không rõ ràng.

Vừa rồi cuối năm 2016 chúng cháu đi đối chiếu về số tiền thừa thiếu, thì được cán bộ phòng … có trả lời về 1 thông tư áp dụng vào ngày 1/10/2016: sau 9 tháng sử dụng thẻ BHYT, các trường hợp báo giảm BHXH sẽ tính thêm tiền cho 03 tháng còn lại. Doanh nghiệp không hề biết về điều này, khi hỏi cho xem thông tư thì cán bộ nói rằng, về tìm hiểu trên mạng (đây là câu trả lời chung cho tất cả các câu hỏi liên quan đến xin hướng dẫn để làm), thực sự khi tra cứu trên mạng cháu không nhận được như mình mong muốn.

Vậy chú cho cháu hỏi, thông tư này có không chú, và muốn tìm cập nhập các thông tư mới thì mình nên tham khảo trên website nào là chuẩn nhất ạ.

2. Về tăng mức đóng BHXH theo quy đinh áp dụng trong thăng 1/2017, mức đóng tối thiểu vùng là 3.320.000đ + 7% lao động qua đào tạo = 3.552.000đ.

Doanh nghiệp cháu vẫn đóng đúng mức quy định của Nhà nước đó nhưng trên bảng thang bảng lương đăng ký, chúng cháu chỉ có mức 3.500.000đ. Vậy khi đóng hơn mức trên thang bảng lương, chúng cháu có phai đăng ký lại thang bảng lương không chú (thang bảng lương chúng cháu đăng ký năm 2015).

Đề nghị Trung tâm tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn !

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

Trước hết Trung tâm cảm ơn lời động viên khích lệ của bạn về hoạt động phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động của Trung tâm đến với các cơ sở, hy vọng sẽ được tiếp tục phối hợp hoạt động, chia sẻ thông tin trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Về câu hỏi, Trung tâm tư vấn trả lời như sau:

Thứ 1: Hiện tại không có quy định nào của pháp luật về việc sau 9 tháng sử dụng thẻ BHYT, các trường hợp báo giảm BHXH sẽ tính thêm tiền cho 03 tháng còn lại; Tuy nhiên theo Công văn số 3881/BHXH-ST, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT, có quy định: Khi có phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách tăng, giảm gửi cơ quan BHXH theo mẫu quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó”. Tức là nếu người lao động chỉ sử dụng thẻ BHYT đến tháng 9 và nghỉ việc nhưng đến tháng 12 đơn vị mới báo giảm thì đơn vị phải nộp 03 tháng báo giảm chậm đó; muốn tìm cập nhập các thông tư mới về BHXH, BHYT thì mình nên tham khảo trên website BHXH Việt Nam (http://www.baohiemxahoi.gov.vn).

Thứ 2: Căn cứ Điều 93, Bộ luật Lao động 2012 về Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động quy định:

(1). Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. (2). Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. (Doanh nghiệp không phải đăng ký thang lương, bảng lương như quy định trước đây).

Nghị định 153/2016/NĐ-CP, ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2017. Cụ thể, đối với TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng II, có mức lương tối thiểu vùng là 3.320.000đ/tháng và cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Như vậy, mức lương người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương cụ thể thấp nhất là: (3.320.000đ x 7%) + 3.320.000đ = 3.552.000đ.

Nếu doanh nghiệp đang sử dụng thang bảng lương chỉ có mức 3.500.000đ dùng để đóng BHXH, thì doanh nghiệp phi hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động đthỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và phải gửi cơ quan quản lý lao động thành phố Hạ Long để biết, đồng thời tham gia BHXH cho người lao động theo mức lương mới trên thang, bảng lương đó.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động

Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 0333.829961

 

Đỗ Văn Khánh

Các tin khác đã đăng