Chuyển việc khác và nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng bảo hiểm y tế không?
03/03/2017

Bạn Trọng Dũng, có địa chỉ email: tdung_23468@gmail.com làm tại phòng nhân sự tại Công ty gốm …trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh có hỏi:

Thứ nhất: Tháng 01/2009, công ty có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với anh Quyết công việc được giao là nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật tại Công ty. Đến tháng 01/2017, Giám đốc Công ty đã ra quyết định chuyển hẳn anh Quyết từ vị trí nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật sang làm bảo vệ của Công ty. anh Quyết không đồng ý với quyết định của Giám đốc và đã bị Giám đốc Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với lý do “anh Quyết không chấp hành sự điều động của Giám đốc, như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ được phân công”. Xin hỏi, việc Giám đốc Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là đúng hay sai? Vì sao?

Thứ hai: Người lao động nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên, đơn vị báo giảm BHXH, BHYT, BHTN thì tháng báo giảm có phải đóng BHYT không?

Đề nghị Trung tâm tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn !

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

Thứ nhất: Việc xử lý của Giám đốc Công ty trong trường hợp trên là sai vì: Điều 35 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

“(1). Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. (2). Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. (3). Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết”.

Trong trường hợp trên, việc chuyển anh Quyết đang làm nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật sang làm bảo vệ, bản chất là thay đổi nội dung HĐLĐ về công việc phải làm. Sự thay đổi này chỉ được coi là hợp pháp nếu Giám đốc Công ty trao đổi, thỏa thuận trước với anh Quyết và được sự đồng ý của anh Quyết. Vì vậy, việc Giám đốc Công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với anh Quyết vì lý do anh đã không chấp hành lệnh điều động của Giám đốc Công ty là sai. Anh Quyết cần nhờ đến sự can thiệp của Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều, Phòng Lao động TB&XH thị xã Đông Triều hoặc Thanh tra Sở Lao động TB&XH giúp đỡ.

Thứ hai: Căn cứ Điểm 1.7, Khoản 1, Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, thời gian này không được tính để hưởng BHXH nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Cũng tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 17 của Quyết định trên quy định người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế là đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng. ;

Vì vậy, nếu Người lao động trong đơn vị bạn thuộc đối tượng này thì được cấp thẻ BHYT đối tượng ốm đau dài ngày và tiền BHYT do do tổ chức BHXH đóng.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động

Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 0333.829961

 

Đỗ Văn Khánh

Các tin khác đã đăng