Chế độ chính sách cho cán bộ y tế thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn
03/04/2017

Bạn Bàn Văn Tài có số điện thoại 0123. 808…. hỏi: Tôi là cán bộ y tế của trạm y tế thuộc xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn từ tháng 7/2009 cho đến nay. Tôi đã được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước gồm: Chế độ thu hút 70% (đã hưởng đủ 5 năm), từ tháng 7/2014 đến nay không được hưởng nữa; chế độ ưu đãi nghề: từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2014 tôi được hưởng 70%, từ tháng 7/2014 đến nay tôi được hưởng 40%.

Xin hỏi, theo quy định Nhà nước thì chế độ chính sách về hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nghề đối với tôi như trên đã đảm bảo chưa? Ngoài chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi nghề thì tôi có còn được hưởng chế độ chính sách nào khác đối với cán bộ y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nữa không?

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh. Về vấn đề bạn quan tâm, Trung tâm xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30/7/2009 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Đối với phụ cấp ưu đãi: Cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với phụ cấp thu hút: (1). Cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y hiện đang công tác hoặc được điều động đến công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). (2). Thời gian cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y được hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

Như vậy: Đối chiếu với trường hợp của bạn đã được hưởng chế độ thu hút 70% trong 5 năm, sau đó không được hưởng phụ cấp thu hút nữa là đúng theo quy định của pháp luật. Riêng phụ cấp ưu đãi nghề từ tháng 7/2014 đến nay bạn được hưởng 40% là chưa đúng theo quy định của pháp luật, pháp luật không quy định hạn chế thời gian hưởng phụ cấp ưu đãi nghề hoặc giảm mức hưởng. Bạn cần có ý kiến với người sử dụng lao động và nhờ trợ giúp của tổ chức Công đoàn cơ sở để hỗ trợ giải quyết.

Ngoài chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thu hút được quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị định 64/2009/NĐ-CP thì bạn còn được hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Điều 7; trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch theo Điều 8 của Nghị định 64/2009/NĐ-CP.

Bên cạnh đó bạn còn được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu, được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình theo quy định pháp luật  theo Điều 5, 6, 8, 9  Nghị định 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động

Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 0333.829961

Đỗ Văn Khánh

Các tin khác đã đăng