Trách nhiệm bồi thường khi tự ý bỏ việc làm cho công ty khác
03/04/2017

Bạn Nguyễn Thế Hùng có địa chỉ hòm thư nguyenthehung…@yahoo.com có hỏi. Công ty tôi kinh doanh ngành vận tải, hiện tại có 1 lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã tự ý bỏ việc 20 ngày mà không thông báo cho công ty biết. Qua tìm hiểu, tôi biết công nhân trên đã chuyển sang làm cho một công ty A ở tỉnh ngoài.

Xin hỏi: Công ty tôi có được yêu cầu người lao động phải bồi thường vì lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật và kiện công ty A ra Tòa vì đã ký kết HĐLĐ với công nhân của công ty tôi khi chưa chấm dứt HĐLĐ không?

Đề nghị Trung tâm tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh. Về vấn đề bạn quan tâm, Trung tâm xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 6, Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định người sử dụng lao động quyền: Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

Căn cứ Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2012 về Giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động quy định: Người lao động có thể giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trường hợp công nhân của công ty bạn đã tự ý bỏ việc 20 ngày mà không có lý do chính đáng theo khoản 1, Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, thì công ty bạn có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với công nhân trên theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, không có quy định của pháp luật về người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động do bị sa thải.

Tuy nhiên, công ty bạn có thể ra thông báo (ít nhất 3 lần) yêu cầu người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để thực hiện các công việc theo HĐLĐ đã ký, nếu người lao động vẫn không có mặt và không có lý do chính đáng thì công ty bạn có thể chấm dứt HĐLĐ với người lao động vì lý do người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật theo quy định tại khoản 1, Điều 37 Bộ luật Lao động. Trong trường hợp này, người lao động phải có nghĩa vụ bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước; phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định pháp luật (Điều 43 - BLLĐ).

Về việc khởi kiện công ty A ra Tòa: Việc công ty A có ký HĐLĐ với công nhân của công ty bạn là hoàn toàn không trái với quy định của pháp luật, người lao động có quyền giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động. Nên công ty bạn không có cơ sở pháp lý để khởi kiện công ty A ra Tòa.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động

Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 0333.829961

Đỗ Văn Khánh

Các tin khác đã đăng