Nam giới nghỉ thai sản khi vợ sinh con.
26/05/2017

Bạn Lê Vân Nam có địa chỉ namle…@gmail.com có hỏi: Tôi nghe nói theo Luật BHXH năm 2014, khi vợ sinh con thì chồng được nghỉ hưởng chế độ thai sản để chăm sóc vợ và con. Vậy điều kiện nào thì người chồng được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con và thời gian nghỉ được quy định như thế nào? Trong trường hợp, vợ nhận nuôi con nuôi thì chồng có được nghỉ không? Trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

Cảm ơn bạn Lê Vân Nam đã gửi yêu cầu tư vấn đến Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh. Về vấn đề bạn quan tâm, Trung tâm xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ điểm e, khoản 1, Điều 31 Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản, thì Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Tại khoản 2, Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, đối với trường hợp bạn hỏi, nếu lao động nam đang đóng BHXH (không quy định cụ thể thời gian tham gia BHXH bao nhiêu tháng) nếu có vợ sinh con (kể cả trường hợp vợ có tham gia BHXH hay không tham gia BHXH) thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày tùy thuộc từng trường hợp sinh cụ thể. Hiện tại pháp luật không có quy định trường hợp vợ nhận nuôi con nuôi thì lao động nam đang đóng BHXH được nghỉ hưởng chế độ thai sản chăm vợ, chăm con nuôi.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động
Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 0333.829961 – 0913.355.037

Đỗ Văn Khánh

Các tin khác đã đăng