Nghỉ phép năm đối với lao động có thời gian thử việc
06/11/2018

Bạn Nguyễn Hoàng Ph ở huyện Hoành Bồ có hỏi: Tôi đang làm cho một công ty tại huyện Hoành Bồ. Tháng 01 năm 2018 tôi được ký hợp đồng thử việc 02 tháng và sau đó thì ký hợp đồng làm việc chính thức cho đến nay. Xin hỏi Trung tâm tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh là trong 02 tháng thử việc thì tôi có được tính vào thời gian để nghỉ phép không? số ngày nghỉ phép năm được quy định như thế nào?

Cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Ph ở huyện Hoành Bồ đã gửi yêu cầu tư vấn đến     Trung tâm tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh (Trung tâm). Về vấn đề bạn quan tâm, Trung tâm xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 6, Nghị định 45/2013/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm. 

"1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động.

4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng.

5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

8. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.

9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.

11. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội."

Cũng tại Điều 111, 112, Bộ Luật lao động năm 2012 có quy định.

Điều 111. Nghỉ hằng năm.

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

 Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh cho câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Ph. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ theo số điện thoại 02033.829.961.

Trân trọng !

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động

Công đoàn Quảng Ninh

Điện thoại 02033.829961, DĐ 0969.902.505

 

Phạm Văn Triều (PGĐ Trung tâm TVPL và HL ATLĐ)