Chế độ thai sản đối với lao động sinh con thứ 3
09/04/2019

Bạn Hoàng Hoa H. ở Công ty TNHH A TP Hạ Long, hỏi: Tôi làm ở Công ty TNHH A và có tham gia BHXH theo quy định. Hiện tôi mang thai con thứ 3. Tôi nghe thông tin là sinh con thứ 3 sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Tôi xin hỏi Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh cho biết về vấn đề trên.

Vấn đề bạn H. hỏi, chúng tôi xin trả lời:

Căn cứ theo Điều 31, Luật BHXH 2014 số 58/2014/QH13, có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:          

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

    1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

            a) Lao động nữ mang thai;

            b) Lao động nữ sinh con;

            c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

            d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

            đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

            e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

    2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

    3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

    4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, việc hưởng chế độ thai sản hoàn toàn không liên quan đến vấn đề sinh con thứ mấy mà chỉ phụ thuộc vào các điều kiện nêu trên.

Trung tâm TVPL&HLCĐ Quảng Ninh

ĐT: 0203.3829961 - 0969.902.505

Theo Báo Quảng Ninh