Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính tham gia BHXH
25/04/2019

Bạn Pham Văn Tr. ở huyện Hoành Bồ hỏi: Trước đây tôi làm việc cho một công ty tư nhân, có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Sau đó, tôi tham gia nghĩa vụ quân sự 24 tháng. Hết thời gian thực hiện, tôi trở về, đi làm cho công ty cổ phần khác và có tham gia BHXH bắt buộc. Xin hỏi, trong thời gian 24 tháng tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh xin trả lời như sau:

Căn cứ theo khoản 5, Điều 3, Luật BHXH 2014 có quy định: Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Căn cứ tại khoản 5, Điều 3, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định: Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.

Còn theo khoản 1, Điều 7, Thông tư 95/2016/TT-BQP, ngày 28/6/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

b) Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do BHXH Bộ Quốc phòng giải quyết.

c) Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. Cụ thể như sau:

Tổng thời gian tính hưởng BHXH = Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ) + Thời gian phục vụ tại ngũ + Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ).

Căn cứ các quy định nêu trên, theo thông tin bạn đã cung cấp, thời gian đi bộ đội nghĩa vụ của bạn sẽ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. 


Trung tâm TVPL và HLATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

Điện thoại 02033.829.961, DĐ 0969.902.505

Trung Tâm TVPL&HLATLĐ