Quảng Ninh cấp thẻ căn cước công dân bắt đầu từ 3/1/2016
23/12/2015

heo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số.

Đối với Quảng Ninh, việc tổ chức cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện bắt đầu từ ngày 3/1/2016.

Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và công an 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Về mức thu, nộp cấp, đổi thẻ căn cước công dân, Thông tư 170/2015 của Bộ Tài chính quy định người từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân từ ngày 1/1/2016 không phải nộp phí.

Nhà nước cũng không thu phí đổi thẻ đối với người đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Công dân khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thì mới phải trả phí, phí đổi thẻ căn cước công dân là 50.000 đồng/thẻ và cấp lại là 70.000 đồng/thẻ.

Người dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định. Các trường hợp gia đình chính sách, đối tượng ưu tiên được miễn phí khi đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Theo Báo Quảng Ninh