Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
29/01/2016

Tối 28/01/2016, tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Màn hợp xướng - múa "Mùa xuân dâng Đảng" mở đầu chương trình.

Tới dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Lực lượng vũ trang tỉnh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; các mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí đảng viên lão thành, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng.

Báo cáo kết quả Đại hội XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình, kế hoạch. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ mới. Đó là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đại hội đã sáng suốt bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết với sự tập trung cao. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu một lần đủ số lượng 19 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tái đắc cử giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đoàn đại biểu của tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội XII của Đảng gồm 21 đồng chí, đại diện cho hơn 90.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh, đã tham gia đầy đủ, hết sức trách nhiệm vào chương trình, nội dung, công tác nhân sự của Đại hội. Tại Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở - thực tiễn của Quảng Ninh”. Tham luận đã được Đại hội ghi nhận, đánh giá rất cao về chất lượng nội dung, thể hiện tư duy mang tính đột phá của tỉnh và hành động quyết liệt trong quá trình tìm tòi, sáng tạo đi lên của cán bộ, đảng viên và nhân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại chương trình.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hết sức vinh dự và tự hào có đồng chí Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, được bầu Uỷ viên Bộ Chính trị; đồng chí Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Lê Quang Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh nỗ lực, phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh, nhằm phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp uỷ đảng, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua phát huy truyền thống cách mạng của Đất mỏ Anh hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” phát huy sức mạnh tổng hợp, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2015-2020, đưa Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh Dịch vụ - Công nghiệp; thực sự là địa bàn động lực, một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc, phấn đấu cùng cả nước sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Nhân dịp đón Xuân Bính Thân 2016, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc gửi lời chúc tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các cán bộ, đảng viên, mẹ Việt Nam Anh hùng, Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thay mặt cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu chào mừng thành công của Đại hội; hưởng ứng, thể hiện quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Lực lượng vũ trang , các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác tại tỉnh. Đồng chí khẳng định sẽ mang hết sức mình, tận tâm phục vụ công cuộc xây dựng phát triển đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.

Thanh Tùng