Mở thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT đến tuyến huyện, tuyến tỉnh
29/04/2016

Chiều 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai mở thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đến tuyến huyện, tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe đại diện các ngành Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh, việc thực hiện mở thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT đến tuyến tỉnh, tuyến huyện hướng đến mục tiêu cao nhất là đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực của các cơ sở y tế trên địa bàn.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy chủ trì cuộc họp bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện mở thông tuyến kỹ thuật khám, chữa bệnh BHYT tuyến huyện. Trong đó, Sở Y tế chủ trì hoàn thành việc triển khai phần mềm quản lý bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT thông tuyến trước ngày 30/6/2016.

Đối với việc mở thông tuyến kỹ thuật khám, chữa bệnh BHYT tuyến tỉnh, theo quy định của Trung ương phải hoàn thành trước ngày 1/1/2021, tuy nhiên với quyết tâm hoàn thành sớm hơn so với quy định của Trung ương, đồng chí giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh cùng các ngành liên quan xây dựng Đề án triển khai thí điểm việc thực hiện thông tuyến tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, hoàn thành trong năm 2016.

Theo Báo Quảng Ninh