Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng đoàn thể 2018 và các nội dung liên quan đến kỳ thi
20/06/2018

Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn thi tuyển và các nội dung liên quan đến kỳ thi.

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm dưới đây

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy