Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018
03/07/2018

Được sự ủy nhiệm của Hội đồng tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tới các thí sinh một số nội dung sau đây:

  1. Thí sinh có mặt tại địa điểm thi tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ từ 14 giờ 00 phút, ngày 05/7/2018 để xem các thông tin: số báo danh, phòng thi, lịch thi, sơ đồ phòng thi được niêm yết tại Khu vực Giảng đường B.
  2. Đúng 14 giờ 30 phút, ngày 05/7/2018 các thí sinh tập trung Hội trường Nhà C để nghe phổ biến Nội quy, Quy chế thi; nhắc nhở một số nội dung liên quan đến kỳ thi; tập dượt vào phòng thi, nộp lệ phí thi.
  3. Khai mạc kỳ thi: 07 giờ 00 phút, ngày 06/7/2018.
  4. Các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân) để xuất trình trước khi vào phòng thi. Thí sinh được mang các tài liệu theo định hướng chung một số nội dung ôn tập mà Hội đồng tuyển dụng đã thông báo. Các ngày thi đề nghị thí sinh ăn mặc lịch sự, nghiêm túc.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh

Các tin khác đã đăng