Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018
20/07/2018

Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2018 thống báo:

1. Kết quả thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2018 (file đính kèm)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết kết quả thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2018 tại trụ sở và thông báo trực tiếp tới các thí sinh dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng của đơn vị mình.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo công khai kết quả thi tuyển, nếu thí sinh có đề nghị phúc khảo thì gửi đơn đề nghị về Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng đoàn thể tỉnh Quảng Ninh (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến bộ phận Văn thư của Ban Tổ chức Tỉnh ủy); không giải quyết các đơn đề nghị phúc khảo bằng thư điện tử, Fax

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Các tin khác đã đăng