Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019
20/12/2018

Sáng 20/12, tại TP Hạ Long, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Bám sát chỉ đạo, chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với triển khai mô hình Cơ quan tham mưu giúp việc chung của Khối. Từ đó phối hợp tuyên truyền, tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy rõ nét vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội với những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.


Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm của Trung ương, của tỉnh năm 2018, MTTQ và các đoàn thể triển khai tới các cấp cơ sở về thực hiện phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020”. Từ đó chủ động lựa chọn những nội dung, mô hình, phần việc cụ thể, vừa ghi điểm nhấn của từng tổ chức, vừa có sự phối hợp sát sao, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Các thành viên của Khối thi đua đã quán triệt chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện các chương trình công tác. Nhìn chung, các nhóm nội dung giao ước thi đua được hoàn thành; hoạt động thi đua, khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn.

Lãnh đạo các cơ quan trong Khối đóng góp ý kiến về bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018.


Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; phương án, đề xuất hình thức khen thưởng, chọn đơn vị Khối trưởng của năm 2019.

Theo đó, hội nghị đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018; đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2018; đề xuất các đơn vị còn lại trong Khối thi đua được UBND tỉnh tặng Bằng khen; suy tôn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đảm nhận vai trò Khối trưởng năm 2019.

Theo Báo Quảng Ninh (Hoàng Giang)

Các tin khác đã đăng