Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona
31/01/2020

Ngày 29/1, UBND tỉnh ban Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các Phó Trưởng Ban, gồm: Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các Ủy viên gồm: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành:  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá - Thể thao, Du lịch, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Giao thông  - Vận tải, Giáo dục - Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cục Hải quan…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona tại địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona và các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

(
link tin, bài)

Theo Báo Quảng Ninh (PV)

Các tin khác đã đăng