Hai đề tài khoa học về công đoàn đạt kết quả xuất sắc
27/12/2013

Ngày 24-12, tại TP Hạ Long, Hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Sở KH&CN đã tổ chức đánh giá nghiệm thu hai đề tài khoa học về công đoàn của LĐLĐ tỉnh là: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; giải pháp nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chủ nhiệm đề tài là thạc sĩ Đỗ Thị Lan, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ.

 

Đồng chí Đỗ Thị Lan, chủ nhiệm hai đề tài khoa học về công đoàn tiếp thu ý kiến tại hội đồng.

Mục tiêu của các đề tài là đánh giá tình hình thực trạng hoạt động CĐCS khu vực ngoài nhà nước và chất lượng thương lượng, ký kết và thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua đó đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Hai đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có tính lý luận thực tiễn cao, có tính cấp thiết trong bối cảnh hiện nay; phương pháp nghiên cứu hợp lý phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ; công tác tổ chức hợp lý… giúp cho hoạt động CĐCS ngoài quốc doanh, hoạt động thương lượng, ký kết và thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiệu quả hơn. Kết quả nghiệm thu hai đề tài được hội đồng bình xét đạt loại xuất sắc.

nguồi: baoquangninh.com.vn - Thanh Hằng