Phê duyệt 02 dự án vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm
27/12/2013

Ngày 25-12-2013, Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định chấp thuận 02 dự án vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho CNVC-LĐ.

Đó là: dự án “Trồng, chăm sóc cây cảnh phát triển kinh tế hộ gia đình” của CĐ Công ty CP thủy sản Đại Yên, thuộc Công đoàn ngành NN&PTNT triển khai có vốn đầu tư 200.000.000đ và dự án “Mua cây keo con và chăm sóc rừng trồng” của CĐ Phòng giáo dục đào tạo huyện Đầm Hà, thuộc LĐLĐ huyện Đầm Hà triển khai thực hiện với nguồn vốn 100.000.000đ. Hai dự án sẽ tạo thêm việc làm cho 20 lao động, trong đó có 11 lao động nữ. Thời hạn vay của 02 dự án này là 36 tháng.

Hữu Bình