Chính thức công bố 7 Luật theo Lệnh của Chủ tịch nước
29/04/2016

Sáng 29.4, tại Hà Nội, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ trì buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước, công bố 7 luật, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết đã đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

 

Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố lệnh của Chủ tịch nước (Ảnh: X.H)

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016.

Một trong những nội dung mới của Luật, đó là quy định về đối tượng thành lập cơ quan báo chí được quy định tại Điều 14 Luật báo chí năm 2016, ngoài các đối tượng thành lập cơ quan báo chí theo luật hiện hành đã bổ sung một số đối tượng được thành lập tạp chí khoa học, như : Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

Quy định trên cho phép các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học và công nghệ thuộc loại hình tư thục, có đầu tư của nước ngoài được phép ra tạp chí khoa học.

Nội dung mới nữa của luật là quy định về quyền tác nghiệp của báo chí, Luật Báo chí năm 2016 đã quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; những thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời quy định giới hạn việc cơ quan báo chí, nhà báo chỉ phải tiết lộ người cung cấp thông tin chỉ khi có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin sau khi tên của họ được tiết lộ.

Luật Báo chí năm 2016 cũng quy định, đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ (pháp luật báo chí hiện hành quy định là 3 năm). Ngoài ra, Luật cũng quy định về đặt văn phòng đại diện của cơ quan báo chí: Cơ quan báo chí có nhu cầu đặt văn phòng đại diện gửi một bộ hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện để thông báo trước khi văn phòng đại diện hoạt động 15 ngày (pháp luật báo chí hiện hành quy định phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông).

Tại buổi họp báo, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 Luật gồm: Luật báo chí; Luật trẻ em; Luật tiếp cận thông tin; Luật dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật điều ước quốc tế. 7 Luật này đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Ngoài việc công bố 7 luật trên, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố Lệnh của Chủ tịch nước, công bố Pháp lệnh Quản lý thị trường và công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Pháp lệnh và Nghị quyết trên đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Theo Báo Lao động