Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
07/CTr-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Chương trình Trần Danh Chức Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh 29/12/2017