Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
56-HD/BTGTU Sở ban ngành Hướng dẫn Vi Thị Bích Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2019) 27/06/2019