Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
1721-CV/BTGTU Tỉnh ủy QN Công văn Trương Công Ngàn Tuyên truyền 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 02/8 và 05/8 (1964 - 2019) 26/07/2019