Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
1185-CV/BTGTU Tỉnh ủy QN Công văn Trương Công Ngàn V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 22/08/2022