Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
40/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 Trung ương 6, khóa X của Đảng; 04 chương trình công tác trọng tâm Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh.
03/08/2017