Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
41/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức
Khảo sát, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ xây dựng các Báo cáo Đại hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW khóa X của Đảng; tổng kết 4 chương trình nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh.
03/08/2017