Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
274/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức

V/v lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên tham gia dự thảo Báo cáo của BCH - LĐLĐ tỉnh khoá XII tại Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh

03/08/2017