Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
09c/NQ-BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam Nghị Quyết Bùi Văn Cường Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) Về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, họa động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ phụ vụ đoàn viên, CNLĐ các Khu Công nghiệp, Khu chế suất 18/10/2016