LĐLĐ tỉnh: Hội nghị triển khai đề án “Phát triển quan hệ lao động” tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2026 và Kế hoạch “Tháng công nhân” năm 2021

12:04| 28/02/2021

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, tại thành phố Hạ Long, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai đề án “Phát triển quan hệ lao động” tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2026 và Kế hoạch “Tháng công nhân” năm 2021. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19: Vẫn còn những khó khăn

20:44| 18/06/2020

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm: Người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện các địa phương đang tiến hành rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động. Tuy nhiên, việc thống kê, rà soát để triển khai hỗ trợ tới nhóm đối tượng là lao động không có hợp đồng lao động lại gặp nhiều khó khăn, dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐCS

15:11| 19/02/2021

Với chủ đề công tác năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS)” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ đề công tác, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐCS, nhất là năng lực đối thoại và thương lượng tập thể.

Lấy người lao động làm trung tâm

21:03| 14/02/2019

Năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Theo đó, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện thành công nhiệm vụ năm.