Đốc công nhiều sáng kiến

11:30| 16/04/2021

Từ một công nhân sửa chữa ô tô tay ngang, ít kinh nghiệm, sau hơn 19 năm miệt mài công tác, anh Cao Cường đã vươn lên trở thành Đốc công Trạm Sửa chữa của Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh. Anh đã được UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua "Công nhân tiên tiến tiêu biểu năm 2020" bởi những sáng kiến giàu tính ứng dụng.

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19: Vẫn còn những khó khăn

20:44| 18/06/2020

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm: Người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện các địa phương đang tiến hành rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động. Tuy nhiên, việc thống kê, rà soát để triển khai hỗ trợ tới nhóm đối tượng là lao động không có hợp đồng lao động lại gặp nhiều khó khăn, dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

Xây dựng văn hóa ATLĐ - Nhìn từ một đơn vị

20:46| 14/03/2021

Trung tâm Tư vấn pháp luật (TVPL) và Huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ) Công đoàn Quảng Ninh (LĐLĐ tỉnh) bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đã cùng với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động.

Lấy người lao động làm trung tâm

21:03| 14/02/2019

Năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Theo đó, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện thành công nhiệm vụ năm.