Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh hưởng ứng hiến máu tình nguyện trong Chiến dịch “Lễ hội xuân hồng” năm 2021

19:10| 04/12/2020

Từ nhiều năm nay, hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào mang ý nghĩa nhân văn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, được người dân ủng hộ và tích cực tham gia ở mọi lứa tuổi, thành phần, mọi ngành nghề, tầng lớp trong xã hội. Đó là những nghĩa cử cao đẹp đáng được cả xã hội tôn vinh, vì "Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại"!

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19: Vẫn còn những khó khăn

20:44| 18/06/2020

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm: Người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện các địa phương đang tiến hành rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động. Tuy nhiên, việc thống kê, rà soát để triển khai hỗ trợ tới nhóm đối tượng là lao động không có hợp đồng lao động lại gặp nhiều khó khăn, dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

Đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ người lao động

21:53| 16/09/2020

Không ngừng đổi mới trang thiết bị, công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao trình độ tay nghề lao động là yêu cầu bắt buộc của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trong tỉnh để thích ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ.

Lấy người lao động làm trung tâm

21:03| 14/02/2019

Năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Theo đó, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện thành công nhiệm vụ năm.