Chăm lo tốt nhất cho đoàn viên công đoàn

0:00| 27/11/2017

Tháng 10/2017, LĐLĐ tỉnh đã ký kết với 24 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" nhằm hỗ trợ đoàn viên khi mua các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được giảm từ 5% đến 30%. Ngay trong buổi lễ ký kết có hơn 10 gian hàng của 24 doanh nghiệp tham gia chương trình với các sản phẩm thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm; hàng hóa tiêu dùng, gia dụng; điện tử, viễn thông; sản phẩm học tập học sinh…

BigC Hạ Long: Nhiều hoạt động thiết thực

0:00| 27/11/2017

BigC Hạ Long là một trong những đơn vị đi đầu trong ký kết thỏa thuận hợp tác với LĐLĐ tỉnh triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”.

Người lao động hưởng lợi trực tiếp

0:00| 27/11/2017

Năm 2017 các cấp công đoàn Quảng Ninh đã tập trung triển khai thực hiện chủ đề công tác năm "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn" bằng nhiều hoạt động. Trong đó, tiêu biểu là chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với các nội dung cụ thể, thiết thực, đúng như mục tiêu "quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn" cho đoàn viên, người lao động mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đặt ra.

Công ty Xăng dầu B12: Thực hiện đúng cam kết

0:00| 27/11/2017

Công ty Xăng Dầu B12 là một trong 24 doanh nghiệp tham gia chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" để cung cấp các sản phẩm hàng hóa dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm quan tâm, chăm lo, cải thiện đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động của công ty.

<12>