Tổng số văn bản : 246

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
Số: 01 HD/NC - LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2014  16/01/2014
01 HD/NC-LDLD LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Đỗ Thị Ninh Hường Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2014 16/01/2014
Đề cương truyên truyền 50 năm CĐQN LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Đề cương tuyên truyền công đoàn Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển  07/01/2014
01/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Lại Văn Chiến Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2014 02/01/2014
294/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Đỗ Thị Lan Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ 12/12/2013
KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Đỗ Thị Lan Kế hoạch lớn:1. Thực hiện Chương trình "Đổi mới , nâng cao chất lượng, hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp giai đoạn 2013-2018"2. Triển khai Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn giai đoạn 2013-2018.3. Triển khai Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2013-2018.4. Thực hiện Chương trình " Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  09/12/2013
248/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Tăng cường vận động CNVC-LĐ tham gia  Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh 03/06/2013
18/TB-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Thông báo Trần Danh Chức Thông báo một số Nghị định của Chính phủ mới ban hành liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ 23/05/2013
86/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Đỗ Thị Lan Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2013-2018 20/03/2013
81/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch PCT Nguyễn Văn Hòa Kế hoạch tổ chức Phổ biến và tư vấn pháp luật năm 2013 11/03/2013
CTr-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Chương trình Đỗ Thị Lan Ba Chương trình lớn của Đại hội1. Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, giai đoạn 2013-2018.2. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới3.  Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể trong doanh nghiệp giai đoạn 2013-2018 28/02/2013
50/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Đỗ Thị Lan Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại các cấp Công đoàn trong tỉnh. 25/01/2013
465/CV-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn PCT LĐLĐ tỉnh - Lại Văn Chiến Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết Dương lịch và Tết Quý tỵ năm 2013 25/12/2012
456/CV-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn PCT LĐLĐ tỉnh - Lại Văn Chiến Tổ chức Lễ tưởng niệm cho CNLĐ tử nạn trong LĐSX 20/12/2012
10/HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn PCT Thường trực - Nguyễn Văn Hòa Tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2012 15/11/2012
393/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Tổ chức triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XI 14/11/2012