Tổng số văn bản : 253

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
55/CTr-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Chương trình giám sát, phản biện xã hội của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2014 25/02/2014
171/HD-TLĐ Tổng LĐLĐ Việt Nam Hướng dẫn Nguyễn Văn Ngàng Hướng dẫn Tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" 19/02/2014
43/CTr-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 17/02/2014
04 / HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Đỗ Thị Ninh Hường Hướng dẫn công tác Tuyên giáo công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 13/02/2014
03 /HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Trần Danh Chức Hướng dẫn xét chọn khen thưởng phong trào thi đua " Công nhân tiên tiến tiêu biểu" năm 2014 12/02/2014
04/2014/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ-TB&XH Thông tư Bùi Hồng Lĩnh Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 12/02/2014
32/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức V/v tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 - năm 2014 12/02/2014
Số: 01 HD/NC - LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2014  16/01/2014
01 HD/NC-LDLD LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Đỗ Thị Ninh Hường Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2014 16/01/2014
Đề cương truyên truyền 50 năm CĐQN LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Đề cương tuyên truyền công đoàn Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển  07/01/2014
01/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Lại Văn Chiến Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2014 02/01/2014
294/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Đỗ Thị Lan Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ 12/12/2013
KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Đỗ Thị Lan Kế hoạch lớn:1. Thực hiện Chương trình "Đổi mới , nâng cao chất lượng, hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp giai đoạn 2013-2018"2. Triển khai Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn giai đoạn 2013-2018.3. Triển khai Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2013-2018.4. Thực hiện Chương trình " Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  09/12/2013
248/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Tăng cường vận động CNVC-LĐ tham gia  Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh 03/06/2013
18/TB-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Thông báo Trần Danh Chức Thông báo một số Nghị định của Chính phủ mới ban hành liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ 23/05/2013
86/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Đỗ Thị Lan Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2013-2018 20/03/2013